INSPIRERANDE STUDIERESA TILL UMEÅREGIONEN

INSPIRERANDE STUDIERESA TILL UMEÅREGIONEN

Inom projektet ”Byarnas röst – Kylien ääni” gjorde Österbottningar med både svenska och finska som modersmål en resa till Umeåregionen under veckoslutet 17 – 19.6

Nya idéer, inspiration och aha-upplevelser samt nya kontakter präglade resan.

Möjligheterna till kommande gemensamma projekt mellan regionerna diskuterades under resan.

Läs mera om resan här