Aktion Österbotten får mera pengar

Aktion Österbotten får mera pengar

Aktion Österbotten r.f. är en av de mest framgångsrika Leadergrupperna och har fått ytterligare finansiering av Jord- och skogsbruksministeriet. Nu får Aktion Österbotten ett tillägg på totalt ungefär 822 000 euro, det näst största tillägget av de 24 grupperna som får mera pengar.
– Detta är en otroligt bra nyhet, med dessa medel kommer många nya projekt att skapas i framtiden, säger verksamhetsledare Mathias Högbacka.

Byautvecklingen är stark i Österbotten och det har poängterats i mellanutvärderingen som sändes till ministeriets. Lokala livskraftiga byagemenskaper är ett av strategins tyngdspunktområden och där har Aktion Österbotten lyckats i utvecklingen och nått viktiga målgrupper, såsom kvinnor och unga. Finansierade projekt har till 50 % gynnat kvinnor på landsbygden och 72 % av de som berörs av projekten är under 35 år.

– Tilläggsfinansieringen betyder att vi fortsättningsvis kan stöda byautvecklingen i högre grad under de kommande åren och vår förhoppning är att fortsättningsvis nå ut till kvinnor och unga på landsbygden och även hitta nya sökanden, påminner Högbacka.

Läs mer här.