Armgrund Byns egen fiskarstuga, byggdes av fiskargillet 1944, men finns på Nämpnäs bys ägor