Crowdfunding och lokala möjligheter

Crowdfunding och lokala möjligheter

Välkommen med på seminarium kring ”Crowdfunding och lokala möjligheter”!
Projektet Innospiration Österbotten håller ett seminarium om crowdfunding och lokala möjligheter. Dagen sammanslås med Aktion Österbottens projektägardag.
När: 5.6.2019 kl. 9-15.
Var: YH Novia, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa, klassrum D109. (Gå in under skylten ”Alere”)

 

 

Täältä löytyy ohjelma suomeksi.