Årets By, Byaverksamhetens Vägvisare, Årets Landsbygdsutvecklare 2020

Årets By, Byaverksamhetens Vägvisare, Årets Landsbygdsutvecklare 2020

Nomineringarna till Årets by, Årets landsbygdsaktör och Byaverksamhetens vägvisare 2020 i Österbotten har startat. Ni nominerar byar eller personer genom att fylla i enkäterna nedan. Byarnas arbetsgrupp tar ställning till förslagen och en vinnare utses. Sista nomineringsdag för samtliga är den 3.4.2020.

Årets By 2020

Årets Landsbygdsaktör 2020

Byaverksamhetens Vägvisare 2020

Länk till Aktion Österbottens hemsida

Vid frågor kontakta Frida Lähdesmäki, frida@aktion.fi eller 050-4419126.