Årets By, Byaverksamhetens Vägvisare, Årets Landsbygdsutvecklare 2022

Nu har Aktion Österbotten i samråd med Österbottens förbund beslutat vilken by som blir Årets by. Genom Årets by vill vi bl.a. synliggöra verksamheter i byarna och göra byaverksamheten mera känd. I samband med valet av Årets by, har man också utsett Årets landsbygdsaktör, Byaverksamhetens vägvisare och Årets landsbygdsansikte i landskapet år 2021. Men vilka de … Fortsätt läsa Årets By, Byaverksamhetens Vägvisare, Årets Landsbygdsutvecklare 2022