Koronavirusets inverkan på projekt

Koronavirusets inverkan på projekt

Den smittosamma COVID-19-epidemin som bröt ut i Kina under början av året har spridit sig till ett flertal andra länder. Epidemin påverkar också utvecklingsprojekt som finansieras via programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och resor som görs inom projekten. Flera länder har begränsat resandet till och från områden som drabbats av epidemin. Vissa länder kan också införa reserestriktioner som också gäller finländare. Tilltänkta besöksmål kan annullera planerade besök med den följden att den ursprungliga avsikten med en resa inte kan uppnås. Vidare kan flygresor inhiberas. Den finska regeringen har rekommenderat att undvika onödigt resande. Risken att smittas av coronaviruset har ökat i hela Europa och också runt om i världen.

Organisationer som genomför projekt bedömer själva från fall till fall om en planerad resa enligt projektplanen kan genomföras eller om det är befogat att skjuta upp resan. Det är skäl att följa rekommendationer från utrikesministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Angående en inhiberad eller uppskjuten resa är det skäl att genast kontakta NTM-centralen som beviljat stödet för projektet.

Angående en inhiberad eller uppskjuten resa är det skäl att genast kontakta NTM-centralen som beviljat stödet för projektet.

Ifall en resa inhiberas eller skjuts upp bör stödtagaren för eventuell kompensation av resekostnader i första hand kontakta den som man köpt resan av eller försäkringsbolaget som beviljat reseförsäkring. Kostnader för resor och evenemang som inhiberats på grund av coronaviruset är stödberättigande om kostnaderna är slutliga och hänför sig till projektet i fråga.

Om utgången av tiden för genomförande av projektet är nära förestående kan NTM-centralen överväga att förlänga tiden för genomförande, så att en planerad resa skall kunna företas senare än ursprungligen planerats. Om det inte är ändamålsenligt att skjuta upp en resa kan den inhiberas. I så fall överväger NTM-centralen om projektplanen bör revideras.

Om utgången av tiden för genomförande av projektet är nära förestående och man avser att genomföra en planerad resa senare, bör stödtagaren ansöka om förlängning av tiden för genomförande av projektet, med hänsyn till projektets särdrag och särskilt behovet av förlängd tid på grund av epidemin. Ansökan om förlängd tid för genomförande av projekt avgörs från fall till fall.

Projektägare bör även överväga huruvida det är skäl att planera och genomföra evenemang och möten samt beakta anvisningar från myndigheterna.

 Tilläggsuppgifter från statsrådets meddelande: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-suosituksista-koronaviruksen-leviamisen-hillitsemiseksi?_101_INSTANCE_LZ3RQQ4vvWXR_languageId=sv_SE

Överinspektör Noora Hakola, Livsmedelsverket