Öppna byars dag genomförs digitalt

Öppna byars dag genomförs digitalt

Öppna byar är ett nationellt evenemang som arrangeras för sjätte gången den 13.6. Syftet med dagen är att föra fram livet i byarna och byarnas aktiva verksamhet och utbud genom ett stort jippo runt om i landet. I år kommer Öppna byars dag att ordnas digitalt. Avvikelsen beror på det rådande coronaläget och dess restriktioner.  Det betyder att evenemanget genomförs på nätet och att byaföreningar, andra föreningar och även företag i byarna kan delta i med hjälp av Facebook.

– Att evenemanget ordnas digitalt behöver inte vara något negativt. Se istället evenemangsjusteringarna som positiva och något som förhoppningsvis kommer resultera i en utveckling inom det digitala området, säger Aktion Österbottens byaombud Frida Lähdesmäki.

Alla byar har kanske inte egna sociala medier eller tillräckligt med kunskap för genomförandet. För att man ska komma igång har Finlands Byar publicerat öppna utbildningar (på finska) online, där man går igenom grundläggande faktorer i produktionen av innehållet.

Lähdesmäki uppmanar byarna att passa på och inventera byaarkivet och samla material som man vill visa upp. Sök fram t.ex. fotografier, videor, krönikor och historiska översikter. Man kan också göra video eller podcast. Materialet ger nu byarna en möjlighet att öppna upp byn på ett digitalt sätt.

Årets teman är friluftsliv och närliggande idrottsanläggningar. Nu är det ett bra tillfälle att marknadsföra de besöksmål som finns, så att besökare bättre hittar utomhusaktiviteter i byarna.

Evenemanget kommer att vara årets största byaevenemang. Dagens publiceringar använder taggen #avoimetkylät.  På webbplatsen avoimetkylat.fi finns en karta över Finland. Via kartlänkar kan man bekanta sig med innehållet i det som byarna har åstadkommit.

Anmäl din by senast 31.5. till Aktion Österbottens byaombud frida@aktion.fi