Årets by i Österbotten 2020 är Komossa

Årets by i Österbotten 2020 är Komossa

Komossa har blivit vald till Årets by i Österbotten med motiveringen: Komossa är en liten by med ett stort hjärta. Det breda evenemangsutbudet som passar alla visar på god byautveckling, god sammanhållning och effektiv talkoanda i den lilla byn.

Utmärkelsen ges av Aktion Österbotten i samarbete med Österbottens förbund. 

Heidi Nyman, sekreterare i Komossa ungdomsförening, tycker att nomineringen är ett bevis på att de gör något bra i byn. Hon säger att valet betyder väldigt mycket för byn, det stärker byagemenskapen och gör byborna stolta över var de bor och varifrån de kommer.

– Det ger oss energi och vilja att fortsätta med allt det fina vi gör och att fortsätta arbeta på att vara den lilla byn med det stora hjärtat. Det går heller inte att komma ifrån att det är mycket bra marknadsföring både för byn och kommunen. 

Det är inte svårt för Nyman att säga vad som är det bästa med byn:

– Det är människorna som bor i byn – vi vill varandra väl och vi bryr oss om varandra. Det är ett arv som är viktigt att förvalta och underhålla. Sen har vi ju förstås en fantastisk natur och omgivning och ett lugn som kommer sig av att byn finns där den finns – att bo så nära naturen och alla möjligheter som finns och har tagits vara på är en lyx.

Komossa ungdomsförening är den förening som ordnar verksamhet av varierande slag i byn. Utbudet är brett och skapat för att passa alla åldrar. Man ordnar regelbundet öppet hus-verksamhet för barn i förskola och lågstadium. Byacafé och andra evenemang ordnas också regelbundet.
– Det mesta som arrangeras i byn ordnas efter önskemål av byborna – det är roligt att det finns idéer och att de förverkligas enligt möjlighet, säger Nyman.

Heidi Nyman, sekreterare i Komossa ungdomsförening säger att valet betyder väldigt mycket för byn, det stärker byagemenskapen.

text och foto: Kirsi Tikkanen