Affärsplan – så här gör du din egen

Affärsplanen är ritningen eller kartan på ditt företag. Således ser den annorlunda ut för varje enskilt företag. Meningen med den är att man tänker igenom olika saker med ditt företag för att se om din idé håller. Affärsplanens jobb är helt enkelt ett sätt att översätta dina tankar till siffror och ord på papper så att du kan få en realistisk uppfattning om det kommer fungera. Du behöver också en affärsplan för att visa oss vad dina tankar handlar om.

Hur du börjar med din affärsplan:
1. Mål- När ska åtgärden vara utförd?
2. Definiera för vem och varför du skriver.
3. Samla information.
4. Skriv kort och koncist.
5. Låt den vila några timmar eller dagar när du skrivit ett första utdrag. Det hjälper dig att få nya idéer och tankar.
6. Ta hjälp när det behövs.

En affärsplan behöver inte vara en hel bok eller uppsats om exakt hur du ska gå tillväga. Den viktigaste anledningen att skriva en affärsplan är väcka tankar och få ner det på papper.

Följande punkter kan du fundera över och ge tydliga svar på:

Affärsidé
· Marknad för din produkt/tjänst – var finns den?
· Vad ska du sälja och till vilka?
· Varför ska kunderna köpa just av dig?
· Produkter/tjänster Vilka produkter tjänster har du nu, vilka har du i framtiden?
· Vad gör dig och dina produkter speciella mot andra och deras produkter?
· Vad kan du erbjuda som är utöver det vanliga?

Marknad
· Hur ser marknaden ut idag?
· Hur ska kunderna nås?
· Marknadsföring och försäljning
· Hur klarar sig dina produkter/tjänster i jämförelse med konkurrenternas vad gäller pris, kvalitet, kundservice, vad kommer du göra bättre?
· Kalkyl och prissättning.
· Marknadsförings/försäljningsaktiviteter.
· Hur ska du sälja? Direkt till kunder, via återförsäljare etc.

Konkurrenter
· Vilka är de viktigaste konkurrenterna?
· Vad kan du lära av de befintliga konkurrenterna som ger dig försprång gentemot dem?
· Gör en kritiskt jämförelse mellan dina produkter med konkurrenternas (Styrkor/svagheter).
· Vilka reaktioner kan du förvänta dig av konkurrenterna när du drar igång (priskrig etc.).

Lokal/utrustning
· Lokal, läge, hyra, kontraktstid , vilka är dina realistiska behov?
· Gå igenom det realistiska behovet av maskiner och inventarier.

Inköp
· Beskriv inköpskanalerna och fundera på om det finns andra leverantörer som är bättre och billigare.
· Vilka villkor, t ex för betalning kan du räkna med?
· Gå igenom dina behov av genomsnittligt lager.

Ekonomisk information
· Gör en Resultatbudget, dvs. en plan/bedömning av företagets intäkter och kostnader under en viss period, vanligtvis ett år.
· Gör en Likviditetsbudget, dvs. en plan för likviditetsflödet (penningflödet) i ditt företag. Planen berättar hur in- och utbetalningar fördelar sig över olika perioder.
· Gör en finansieringsplan som berättar hur verksamheten ska finansieras.

Personliga kvalifikationer
· Vad har du för utbildning som är av betydelse för företaget t. ex. utbildning i yrket, nyföretagarutbildning etc..
· Vilken är din egen erfarenhet från branschen och yrket?
· Har du redan etablerat kontaktnät med t.ex. kunder, leverantörer, bank osv. Om inte, hur ska du göra det?

Hot och möjligheter
· Försök att få en realistisk blick över riskerna och hur de kan göras mindre.
· Fundera på vilken målsättning du har med företaget, nu och i framtiden.

Exempel på sidor med affärsplansmallar för nedladdning:
http://www.iterum.se

Vill du se mera exempel på mallar så gå in på www.google.fi och skriv in affärsplan.