Älvbyarna i Östra Korsholm, årets by 2015

Älvbyarna i Östra Korsholm valdes av Aktion Österbotten till Årets by i Österbotten 2015. Byn en sammanslutning av byarna, Anixor, Martois, Miekka, Staversby, Veikars och Voitby samt gårdsgrupperna Båskas, Skatila och Torrvik är unik genom sin sammansättning av enskilda byar i samarbete.

De enskilda byarna med ett par hundra invånare var ger en god gemenskap där alla känner varandra. Samarbetet mellan byarna ger större resurser och tyngd åt byarna och deras invånare. Samarbetet kan liknas vid regionförvaltning, fast i mindre skala. Samarbetet och nytänkandet var det kriterium som vägde tyngst vid valet av årets by.

Service för invånarna

I Älvbyarna finns skola, daghem, hälsostation och pensionärshemn, närbutik och snabbapotek. Loppis, vårmarknad och Älvtorget är evenemang som byborna själva ordnar.

Alla tiders byafest

Utnämningen av Älvbyarna till Årets by skedde vid en byafest i bästa Älvbyanda lördagen den 27 juni vid sportplanen i Skatila. Aktion Österbotten överräckte priset tillsammans med Österbottens förbund. Vid den välbesökta festen medverkade Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg och landsbygdprofessor Hannu Katajamäki. För barnen fanns ett hoppslott och kvällen avslutades med dans.

Mera att läsa om Älvbyarna finns på deras hemsida och på Facebook