Aktion Österbotten utser årligen Årets landsbygdsaktör, Byaverksamhetens vägvisare och Årets landsbygdsansikte och nu är det hög tid att nominera kandidater till årets utnämningar. Österbotten är rikt på kvalificerade förmågor, hjälp oss bara att hitta dom. Fram till den 28.2 har ni möjlighet att fylla i formulären och på så vis tillkännage oss de personer/grupper som ni anser är värda utmärkelsen.

Årets By 2022

Årets Landsbygdsaktör 2022

Byaverksamhetens Vägvisare 2022

Årets Landsbygdsansikte 2022

Vid frågor kontakta Frida Lähdesmäki, frida@aktion.fi eller 050-4419126.

 

 

Årets by i Österbotten 2019 är Kovjoki!

Den 6.7.2019 utnämndes Årets by, Årets landsbygdsaktör och Byaverksamhetens vägvisare i Kovjoki.

Motiveringen till Årets by: Kovjoki har valts till Årets by genom ett aktivt arbete för byns intressen och engagemang i att marknadsföra byn genom t.ex. annonsering av lediga tomter. Kovjoki station är ett unikt besöksmål under första maj och sommaren. Den egna beskrivningen av byn lyder: ”Vi har framtidsvisioner och ser stora utvecklingspotential i en liten naturnära by, där du kan bo i lugn och ro, men ändå vara nära allt om du vill”.

Medlemmarna i KAJ och Katta Svenfelt. Foto: Bjarne Blomfelt.

Årets landsbygdsaktör 2019 är Humorgruppen KAJ

Med motiveringen: KAJ får utnämningen för att de lyckas engagera alla åldrar och beskriver Österbotten med värme, humor och självdistans. De når ut i hela Svenskfinland på dialekt och med sina underhållande texter. Musikalen ”Gambämark” blev en publiksuccé på Wasa teater.

Katta Svenfelt får sin utmärkelse av Olav Jern (till höger) och Kaj Suomela. Foto: Bjarne Blomfelt.

Byaverksamhetens vägvisare 2019 är Katherine (Katta) Svenfelt

Med motiveringen: Katta har arbetat en mycket lång tid med att utveckla byar med att hitta olika evenemang och aktivera till meningsfull sysselsättning även via projekt i alla 19 byar i Pedersöre. Hon har lagt många byar på kartan.

 

 

Årets By i Svenska Österbotten 2019

Aktion Österbotten r.f. utser årets by i landskapet tillsammans med Österbottens förbund varje år.

Årets by utses på basen av ansökningar från byarna. Den första Österbottniska utmärkelsen utdelades år 2001.

Valet förrättas i två steg.

Regionerna väljer sina egna Årets by. Den nationella Årets by väljs bland de byar som utsetts i regionerna.

Suomen Kylät – Finlands Byar (tidigare SYTY) vill genom valet av Årets by lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet och öka kännedomen om byaverksamhet. Målet är att finna aktiva byar, framgångsrik byaverksamhet och få goda exempel på byarnas verksamhet.

Årets landsbygdsaktörer i Österbotten 2019

Suomen Kylät – Finlands Byar (tidigare SYTY) lediganslår tävlingen Årets Landsbygdsaktör. Aktion Österbotten r.f.:s nominerar inom ramen för byaverksamheten, i samråd med Österbottens förbund en kandidat till den nationella tävlingen.Ge förslag till Byarnas arbetsgrupp på kandidater som ni tycker bör nomineras till tävlingen. Nomineringen gör ni genom att svara på några korta frågor i detta frågeformulär (vem ni nominerar, en kort motivering varför och vem/vilka som nominerar). Personen som nomineras till den nationella tävlingen utnämns också lokalt i Österbotten till Årets Landsbygdsaktör 2018, i samband med utnämningen av Årets By 2018.

Årets Landsbygdsaktör är en person som har verkat inom lokalt utvecklingsarbete. Personen som ni nominerar kan har verkat inom projekt, som initiativtagare eller som en person som har arbetat med projekt. Personen kan även på andra sätt ha bidragit till landsbygdsutvecklingen. År 2012 utsågs dåvarande landskapsdirektör Olav Jern till Årets landsbygdsaktör i Finland.

Personens arbete kan även ha varit långsiktigt.

Byaverksamhetens Vägvisare 2019

Suomen Kylät – Finlands Byar (tidigare SYTY) lediganslår årligen tävlingen Byaverksamhetens vägvisare. Aktion Österbotten r.f. nominerar inom ramen för byaverksamheten i samråd med Österbottens förbund, varje år en kandidat till den nationella tävlingen.I år har ni möjlighet att ge förslag till Byarnas arbetsgrupp på en person som bör nomineras till denna tävling. Nomineringen sker genom att svara på några korta frågor i detta frågeformulär (vem ni nominerar, en kort motivering och vem/vilka som nominerar). Personen som utnämns till Byaverksamhetens vägvisare i Österbotten 2018 nomineras också till den nationella tävlingen.

Personen som nomineras till Årets Byautvecklare har en gedigen erfarenhet av byautvecklingsarbete både lokalt, interregionalt och nationellt. Personen har arbetat långsiktigt med byafrågor och har ett brinnande engagemang för byaverksamheten.

Aktion Österbotten har utsett Singsby by i Korsholm till Årets by i Österbotten 2018

 

Motiveringen till valet av årets by lyder:

”Singsby är idag en livfull by med aktiva människor, byn försöker ha ett nytänkande inom byaverksamhet för att passa in i dagens samhälle, – mottona: ”över språkgränser, genom alla generationer, tillsammans har vi roligt” är viktigt för byborna. Byn har aktivt försökt marknadsföra sig i all slags media för att engagera, aktivera och öka trivseln i byn.”

”Singsby on aktiivisia kyläläisiä täynnä oleva elinvoimainen kylä! Singsbyssä pyritään  uusin keinoin kehittämään ja sopeuttamaan kylätoimintaa  tämän päivän yhteiskuntaan. Kyläkehityksen tärkeinä ohje nuorina  ja mottoina ovat: ”yli kielirajojen, läpi sukupolvien, yhdessä meillä on hauskaa”. Singsbyläiset ovat aktiivisesti käyttäneet viestinnän eri kanavia markkinoimiseen ja tiedottamiseen aktivoidakseen kyläläisiä kehittämään viihtyisämpää kylää.”

 

Foto från Singsby hembygdsförening. Foto: Singsby hf

Byaverksamhetens vägvisare i Österbotten 2018 är Elisabeth Henriksson (Sundom)

Elisabeth Henriksson får priset som Byaverksamhetens vägvisare 2018 av Carina Rönnlund, ordförande för Byarnas arbetsgrupp. Foto: Bjarne Blomfeldt.

Elisabeth Henriksson valdes med motiveringen:

”Elisabeth Henriksson nomineras till Byaverksamhetens vägvisare 2018 i Österbotten som ett resultat av sitt stora engagemang i Sundom by.

Elisabeth Henriksson har bl.a. startat RAKTprojektet i Sundom – som står för Respekt, Ansvar, Kommunikation, Trygghet ett samarbetsprojekt mellan sju föreningar i byn samt skolan och närbutiken för att minska ofog kring skolan. RAKT är en modell för andra byar att ta efter.”

Årets landsbygdsaktör i Österbotten 2018, Thomas Snellman (Pedersöre)

BILDINFORMATION: foto: Jonas Brunnström/ Hss Media: Thomas Snellman föder upp nötkreatur i Karby, Pedersöre.

Motiveringen till valet lyder:

”Thomas Snellman (Pedersöre) nomineras till årets Landsbygdsutvecklare 2018 i Österbotten.

Jordbrukaren Thomas Snellman har fungerat som primus motor i uppbyggnaden och spridningen av Reko-handeln i Finland.

Reko står för rejäl konsumtion och är en modell för direkthandel, där konsumenten köper lokal mat direkt av producenten.

Den första reko-ringen i Finland startade i Jakobstad 2013 och idag finns cirka 140 verksamma ringar och utdelningsställena uppgår till 170 stycken i Finland. Ungefär 300.000 medlemmar finns i dom verksamma ringarna i nuläget. Ringen i Uleåborg är störst med 15400 medlemmar, största ringen i Åbo har 13500 medlemmar och i Vasa är medlemmarna 12200.

Thomas Snellman importerade konceptet med reko-ringar från Frankrike, och det har inneburit ett stort lyft för närproducerad mat.

Thomas Snellman har vunnit flertalet priser vilket framgår av hans CV. Konceptet har gett synlighet och satt både Snellman och Österbotten på kartan.”

Årets by i Österbotten

2001 Kortjärvi, Kronoby

2002 Henriksdal, Kristinestad

2003 Sundom, Vasa

2004 Lappfjärd, Kristinestad

2005 Öja, Karleby

2006 Molpe, Korsnäs

2007 Perus, Kristinestad

2008 Småbönders, Kronoby

2009 Hankmo Byar, Korsholm

2010 Bennäs, Pedersöre

2011 Harrström, Korsnäs

2012 Särkimo-Brudsund, Vörå

2013 Bergö, Malax

2014 Nederpurmo, Pedersöre

2015 Älvbyarna i Östra Korsholm

2016 Södra Vallgrund, Korsholm

2017 Rangsby, Närpes

2018 Singsby, Korsholm

2019 Kovjoki, Nykarleby

Årets by på nationell nivå

Suomen Kylät – Finlands Byar (tidigare SYTY) utser i sin tur årets by på nationell nivå i Finland. Björköby vann det nationella priset år 2000.

Älvbyarna fick hedersutmärkelse (2:a pris) i den nationella Årets by tävlingen år 2015