År 2024 utser Aktion Österbotten i samråd med Österbottens förbund Årets by, Årets lokalaktör samt Årets landsbygdsansikte, och nu är det hög tid att nominera kandidater till årets utnämningar. Österbotten är rikt på kvalificerade förmågor, hjälp oss bara att hitta dom. Fyll i respektive formulär för att på så vis tillkännage oss de personer/grupper som ni anser är värda utmärkelserna.

Årets By 2024 Vuoden kylä DL 30.4

Årets Lokalaktör 2024 Vuoden paikallistoimija DL 15.4 kl/klo 12

Årets Landsbygdsansikte 2024 Vuoden maaseutukasvo DL 15.4 kl/klo 12

Årets Unga Lokalaktör 2024 Vuoden nuori paikallistoimija DL 6.5

Vid frågor kontakta Frida Dahlin, frida.dahlin@aktion.fi eller 050-4419126.

Årets by i Österbotten 2023 är Oxkangar!

En halvregnig sommarsöndag mitt i juli ordnade Oxkangarborna den årliga sommarfesten, som i år inte bara var en “vanlig” sommarfest, utan i år fick dom även mottaga utmärkelsen Årets by i Österbotten. Och trots att det i den lilla byn bor endast ca. 50 personer, räknade arrangörerna ändå med hela 150 personer på plats. Med följande motivering utsågs Oxkangar till Årets by i Österbotten 2023: I den naturfina skärgårdsbyn jobbar byborna för att både naturen och invånarna ska ha det så bra som möjligt. Bl.a. har anläggandet av projekt Oxkangar Fladans våtmark nyligen genomförts på ett område som är 9,7 ha stort, och som även beviljats ett 5 års skötselprogram. Målsättningen var muddring av Oxkangar Fladan, anläggande av en fisktrappa vid utloppet från Fladan samt byggande av en vandringsled runt området. För tillfället håller byborna på och bygger ett grilltak i anslutning till vandringsleden. Förutom detta har man vid byns bystuga även anlagt en lekpark med gungor, snurrställning, klätterställning och rutschbana samt att en lekstuga byggts i anslutning till lekparken. Och vid simstranden har simhytter och en flytbrygga med stege byggts.
Av byarådet ordnas nyårskaffe vid bystugan, sommardag, läsmöten, grillafton, påskbrasa samt talkotillfällen. Även andra olika evenemang ordnas kontinuerligt i byn. En av framtidsutsikterna i Oxkangar är bl.a. renovering av bystugan med målning av tak och fasad samt fönsterrenoveringar.

Förutom Årets by premierades ytterligare tre personer som på olika sätt verkat för en livskraftig landsbygd i Österbotten. Till Årets lokalaktör i Österbotten 2023 utsågs Sabina Österbro med följande motivering: Quriosa Interior, inredarens dröm! Med sin inredning, sina presenter, tapeter, linoljefärger, byggnadsvård, marknader och andra läckerheter, har aktören med sitt företag satt Koskö på Finlands karta. Sabina Österbro övertog ägandet av firman Quriosa Interior och flyttade verksamheten till Koskö 1.6.2018. Sabina har sedan dess aktivt jobbat för att utveckla affären. Hon arrangerar marknader flera gånger i året, detta i samarbete med Koskö bys samfällighet och Koskö Hembygdsförening r.f. Quriosa Interior erbjuder också försäljning via internet, och har med sin verksamhet en vidsträckt kundkrets.

Till Årets landsbygdsansikte utsågs Markus Smeds med följande motivering: I Ytteresse driver aktören, tillsammans med frun Camilla, det vedeldade stenugnsbageriet med långjästa degar gjort på närodlade råvaror samt jordgubbsodling. Här kan du njuta av läckerheterna redan på plats tillsammans med en kopp kaffe eller te i bageriets egna lilla café eller ute i trädgårdscaféet. Med sina omsorgsfullt bakade läckerheter, bevisar aktören att det är möjligt att bedriva framgångsrik verksamhet även ute på landsbygden. På gården ordnas även många andra tillställningar som drar mycket folk.
Förutom Jeriko Gård, har Markus även bedrivit annan verksamhet i form av skogsavverkning samt avverkning av problemträd där man klättrar upp och avverkar trädet del för del. Dessa tjänster var populära och för detta anlitades Markus runt om i nejden.

Och till Årets unga lokalaktör i Österbotten 2023 utsågs Joel Svenlin med följande motivering: Under Joels ledning har föreningen blivit en verklig resurs i regionen. De har ständigt nya projekt på gång, är lätta att samarbeta med – och Joel är spindeln i nätet som ser till att allt det administrativa fungerar. Joel sprider god stämning i verksamheten, och vill uttalat verka för aktiviteter som engagerar byinvånarna över generationsgränserna och skapar bra mötesplatser.

Årets by i Österbotten 2022 är Skaftung!

År 2022 stod Skaftung som vinnare av titeln Årets by i landskapet med motiveringen I den lilla byn Skaftung, kan man trots flertalet nedstängningar, stolt framstå som bevis på en levande, naturskön landsbygd med ljusa framtidsutsikter. Byns rikedom är bl.a. aktiva föreningsverksamheter, lokala företagare, stark vilja bland byborna för utveckling samt sommargästerna som blomstrar upp byn under sommarhalvåret. Skaftungborna är stolta över sin by. När under året som utmärkelserna ska hållas, är helt upp till den by som blivit vad till Årets by. Skaftung valde att ordna med festligheterna på samma dag som Öppna Byars dag. På så vis kunde dom förutom utmärkelserna, även medverka på Öppna Byars dag.

Med motiveringen Den aktiva kompositören, musikern och kulturarbetaren som gjort sig känd i hela Svenskfinland samt även på finskt håll, på Åland och i Sverige, har bevisat att det går att vara aktiv i småbyarna på landsbygden. Han är en stor tillgång för andra inom kulturen genom sitt låtskrivande och musikkomponerande. Thomas är också väl engagerad inom välgörenhet utsågs Thomas Enroth till Årets landsbygdsaktör 2022.

Simon Berglund är Byaverksamhetens vägvisare 2022 med motiveringen En ung driftig kille som är verksam inom den frivilliga och mycket flitiga brandkåren i Lappfjärd, inom byaföreningen och på den lokala skidorten. Trots att han har två små barn hemma ställer han alltid upp, oavsett dag eller tidpunkt på dygnet.

Lantisen från Pensala som kom att bli Österbottens deckardrottning och också Årets landsbygdsansikte i landskapet 2022 heter Nilla Kjellsdotter. Motiveringen till valet av henne lyder Lantisen från Pensala som genom sitt författande blev ansiktet utåt och som undertecknat ett treboksavtal med sitt stora drömförlag. Hon är beviset på att man inte behöver ha en fin litterär bakgrund, ej heller en fin litterär utbildning för att uppnå sin skrivdröm.

Detta år utsågs, förutom de ovannämnda, även Årets unga Lokalaktör. Aktion Österbotten har inventerat landskapet i jakt på passande kandidater för utmärkelsen. Efter beslutet stod det klart att Årets unga Lokalaktör 2022 är Malaxbon Isabel Flemming med följande motivering Isabel har varit samhällsaktiv mer eller mindre hela livet. Hennes engagemang bottnar i det lokala men sträcker sig till det globala. Hon är mångårig medlem i Övermalax UF där hon haft flera uppdrag i styrelsen och för tillfället är vice ordförande samt ansvarig för den REKO-ring föreningen administrerar. Hon har varit ett språkrör och en bärande kraft för föreningens engagemang i samhällsfrågor under de senaste åren, bland annat gällande Me Too, flyktingkrisen 2015, HBTQI-frågor med mera. Julen 2021 tillbringade hon i Calais med hjälparbete för flyktingar, hon har tidigare även varit volontär i Indien. Isabel är aktiv inom Röda Korset i Malax och bland annat engagerad inom Mathjälpen. Isabels engagemang räcker således till åt både det som är nära och det som är långt bort. För lokalsamhället är hon en inspiratör och vägvisare. Hennes värderingar och öppenhet smittar även av sig på de föreningar där hon är aktiv, vilket stärker föreningarnas roll.

Årets by i Österbotten 2021 är Petalax!


I perfekta väderförhållanden och med bra uppslutning besökare samt trevligt program, tilldelades Petalax utmärkelsen Årets by i Österbotten under deras sommarmarknad som ordnades i juli. Med motiveringen I byn finns det en stark framtidstro med visioner, levande föreningsliv och lyckad företagsamhet i förhållande till byns storlek tar Petalaxborna fasta på några av de viktiga faktorerna som tas i beaktande vid valet av Årets by i landskapet.

Utmärkelsen Årets Landsbygdsaktör kneps detta år av Molpe Sjöräddare med motiveringen En trygghet för den Österbottniska skärgården! Med frivilliga och aktiva medlemmar som träffas regelbundet, uppdaterar sitt kunnande kontinuerligt, välkomnar alla oberoende av erfarenhet och ålder samt underhåller verksamheten på talko.

Med motiveringen Den Österbottniska projektforskaren, med ett brinnande intresse för landsbygdens välmående, såväl i klimatfrågor och landsbygdssäkring, som i landsbygdsutvecklingens sociala innovationer utsågs Kenneth Nordberg till Byaverksamhetens vägvisare.

I år utsågs förutom de ovanstående, även Årets landsbygdsansikte. Med motiveringen Genom att på ett musikaliskt, skämtsamt och humoristiskt sätt underhålla på sin egen dialekt, framför och lyfter humorgruppen KAJ samtidigt upp sina Österbottniska rötter knep Humorgruppen KAJ hem årets titel.

Årets by i Österbotten 2020 är Komossa!

Under byns årliga kulkarneval, fick Komossa en vacker augustikväll mottaga utmärkelsen Årets by i Österbotten 2020. På basen av ansökningarna från byarna, utser Aktion Österbotten årligen Årets by i landskapet i samråd med Österbottens förbund.

Motiveringen till valet av Årets by 2020 lyder; Komossa är en liten by med ett stort hjärta. Deras breda evenemangsutbud som passar alla, visar på god byautveckling, god sammanhållning och effektiv talkoanda i den lilla byn.

Årets by i Österbotten 2019 är Kovjoki!

Den 6.7.2019 utnämndes Årets by, Årets landsbygdsaktör och Byaverksamhetens vägvisare i Kovjoki.

Motiveringen till Årets by: Kovjoki har valts till Årets by genom ett aktivt arbete för byns intressen och engagemang i att marknadsföra byn genom t.ex. annonsering av lediga tomter. Kovjoki station är ett unikt besöksmål under första maj och sommaren. Den egna beskrivningen av byn lyder: ”Vi har framtidsvisioner och ser stora utvecklingspotential i en liten naturnära by, där du kan bo i lugn och ro, men ändå vara nära allt om du vill”.

Medlemmarna i KAJ och Katta Svenfelt. Foto: Bjarne Blomfelt.

Årets landsbygdsaktör 2019 är Humorgruppen KAJ

Med motiveringen: KAJ får utnämningen för att de lyckas engagera alla åldrar och beskriver Österbotten med värme, humor och självdistans. De når ut i hela Svenskfinland på dialekt och med sina underhållande texter. Musikalen ”Gambämark” blev en publiksuccé på Wasa teater.

Katta Svenfelt får sin utmärkelse av Olav Jern (till höger) och Kaj Suomela. Foto: Bjarne Blomfelt.

Byaverksamhetens vägvisare 2019 är Katherine (Katta) Svenfelt

Med motiveringen: Katta har arbetat en mycket lång tid med att utveckla byar med att hitta olika evenemang och aktivera till meningsfull sysselsättning även via projekt i alla 19 byar i Pedersöre. Hon har lagt många byar på kartan.

 

 

Årets By i Svenska Österbotten 2019

Aktion Österbotten r.f. utser årets by i landskapet tillsammans med Österbottens förbund varje år.

Årets by utses på basen av ansökningar från byarna. Den första Österbottniska utmärkelsen utdelades år 2001.

Valet förrättas i två steg.

Regionerna väljer sina egna Årets by. Den nationella Årets by väljs bland de byar som utsetts i regionerna.

Suomen Kylät – Finlands Byar (tidigare SYTY) vill genom valet av Årets by lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet och öka kännedomen om byaverksamhet. Målet är att finna aktiva byar, framgångsrik byaverksamhet och få goda exempel på byarnas verksamhet.

Årets landsbygdsaktörer i Österbotten 2019

Suomen Kylät – Finlands Byar (tidigare SYTY) lediganslår tävlingen Årets Landsbygdsaktör. Aktion Österbotten r.f.:s nominerar inom ramen för byaverksamheten, i samråd med Österbottens förbund en kandidat till den nationella tävlingen.Ge förslag till Byarnas arbetsgrupp på kandidater som ni tycker bör nomineras till tävlingen. Nomineringen gör ni genom att svara på några korta frågor i detta frågeformulär (vem ni nominerar, en kort motivering varför och vem/vilka som nominerar). Personen som nomineras till den nationella tävlingen utnämns också lokalt i Österbotten till Årets Landsbygdsaktör 2018, i samband med utnämningen av Årets By 2018.

Årets Landsbygdsaktör är en person som har verkat inom lokalt utvecklingsarbete. Personen som ni nominerar kan har verkat inom projekt, som initiativtagare eller som en person som har arbetat med projekt. Personen kan även på andra sätt ha bidragit till landsbygdsutvecklingen. År 2012 utsågs dåvarande landskapsdirektör Olav Jern till Årets landsbygdsaktör i Finland.

Personens arbete kan även ha varit långsiktigt.

Byaverksamhetens Vägvisare 2019

Suomen Kylät – Finlands Byar (tidigare SYTY) lediganslår årligen tävlingen Byaverksamhetens vägvisare. Aktion Österbotten r.f. nominerar inom ramen för byaverksamheten i samråd med Österbottens förbund, varje år en kandidat till den nationella tävlingen.I år har ni möjlighet att ge förslag till Byarnas arbetsgrupp på en person som bör nomineras till denna tävling. Nomineringen sker genom att svara på några korta frågor i detta frågeformulär (vem ni nominerar, en kort motivering och vem/vilka som nominerar). Personen som utnämns till Byaverksamhetens vägvisare i Österbotten 2018 nomineras också till den nationella tävlingen.

Personen som nomineras till Årets Byautvecklare har en gedigen erfarenhet av byautvecklingsarbete både lokalt, interregionalt och nationellt. Personen har arbetat långsiktigt med byafrågor och har ett brinnande engagemang för byaverksamheten.

Aktion Österbotten har utsett Singsby by i Korsholm till Årets by i Österbotten 2018

 

Motiveringen till valet av årets by lyder:

“Singsby är idag en livfull by med aktiva människor, byn försöker ha ett nytänkande inom byaverksamhet för att passa in i dagens samhälle, – mottona: ”över språkgränser, genom alla generationer, tillsammans har vi roligt” är viktigt för byborna. Byn har aktivt försökt marknadsföra sig i all slags media för att engagera, aktivera och öka trivseln i byn.”

“Singsby on aktiivisia kyläläisiä täynnä oleva elinvoimainen kylä! Singsbyssä pyritään  uusin keinoin kehittämään ja sopeuttamaan kylätoimintaa  tämän päivän yhteiskuntaan. Kyläkehityksen tärkeinä ohje nuorina  ja mottoina ovat: “yli kielirajojen, läpi sukupolvien, yhdessä meillä on hauskaa”. Singsbyläiset ovat aktiivisesti käyttäneet viestinnän eri kanavia markkinoimiseen ja tiedottamiseen aktivoidakseen kyläläisiä kehittämään viihtyisämpää kylää.”

 

Foto från Singsby hembygdsförening. Foto: Singsby hf

Byaverksamhetens vägvisare i Österbotten 2018 är Elisabeth Henriksson (Sundom)

Elisabeth Henriksson får priset som Byaverksamhetens vägvisare 2018 av Carina Rönnlund, ordförande för Byarnas arbetsgrupp. Foto: Bjarne Blomfeldt.

Elisabeth Henriksson valdes med motiveringen:

“Elisabeth Henriksson nomineras till Byaverksamhetens vägvisare 2018 i Österbotten som ett resultat av sitt stora engagemang i Sundom by.

Elisabeth Henriksson har bl.a. startat RAKTprojektet i Sundom – som står för Respekt, Ansvar, Kommunikation, Trygghet ett samarbetsprojekt mellan sju föreningar i byn samt skolan och närbutiken för att minska ofog kring skolan. RAKT är en modell för andra byar att ta efter.”

Årets landsbygdsaktör i Österbotten 2018, Thomas Snellman (Pedersöre)

BILDINFORMATION: foto: Jonas Brunnström/ Hss Media: Thomas Snellman föder upp nötkreatur i Karby, Pedersöre.

Motiveringen till valet lyder:

“Thomas Snellman (Pedersöre) nomineras till årets Landsbygdsutvecklare 2018 i Österbotten.

Jordbrukaren Thomas Snellman har fungerat som primus motor i uppbyggnaden och spridningen av Reko-handeln i Finland.

Reko står för rejäl konsumtion och är en modell för direkthandel, där konsumenten köper lokal mat direkt av producenten.

Den första reko-ringen i Finland startade i Jakobstad 2013 och idag finns cirka 140 verksamma ringar och utdelningsställena uppgår till 170 stycken i Finland. Ungefär 300.000 medlemmar finns i dom verksamma ringarna i nuläget. Ringen i Uleåborg är störst med 15400 medlemmar, största ringen i Åbo har 13500 medlemmar och i Vasa är medlemmarna 12200.

Thomas Snellman importerade konceptet med reko-ringar från Frankrike, och det har inneburit ett stort lyft för närproducerad mat.

Thomas Snellman har vunnit flertalet priser vilket framgår av hans CV. Konceptet har gett synlighet och satt både Snellman och Österbotten på kartan.”

Årets by i Österbotten

2001 Kortjärvi, Kronoby

2002 Henriksdal, Kristinestad

2003 Sundom, Vasa

2004 Lappfjärd, Kristinestad

2005 Öja, Karleby

2006 Molpe, Korsnäs

2007 Perus, Kristinestad

2008 Småbönders, Kronoby

2009 Hankmo Byar, Korsholm

2010 Bennäs, Pedersöre

2011 Harrström, Korsnäs

2012 Särkimo-Brudsund, Vörå

2013 Bergö, Malax

2014 Nederpurmo, Pedersöre

2015 Älvbyarna i Östra Korsholm

2016 Södra Vallgrund, Korsholm

2017 Rangsby, Närpes

2018 Singsby, Korsholm

2019 Kovjoki, Nykarleby

2020 Komossa, Vörå

2021 Petalax, Malax

2022 Skaftung, Kristinestad

Årets by på nationell nivå

Suomen Kylät – Finlands Byar utser i sin tur årets by på nationell nivå i Finland. Björköby vann det nationella priset år 2000.

Älvbyarna fick hedersutmärkelse (2:a pris) i den nationella Årets by tävlingen år 2015