Bennäs utsågs till Årets By 2010 i svenska Österbotten

Utnämningen firades med pompa och ståt. Samtliga bennäsbor var inbjudna och man hade uppmanat att flagga denna dag i byn.

Motiveringen till valet av Årets By 2010

”Bennäs är en aktiv by med bred verksamhet och många olika evenemang, verksamheten riktar sig både till unga och äldre. I byn finns en mycket god sammanhållning, ett rikligt föreningsliv och en god talkoanda. I Bennäs ger man sig frimodigt in i både mindre och större projekt. I Bennäs samarbetar man med alla oberoende av förenings-, ålders-, tros- och politiska gränser. I Bennäs finns en byaplan uppgjord 2008. Trots att Bennäs ligger nära en stad (10 km), har Bennäs lyckats bevara sin säregenhet och landsbygdsmiljö, vilket är beundransvärt”.

Utnämningen av Årets By i Österbotten sker i samarbete mellan Aktion Österbotten och Österbottens Förbund.

Landskapsdirektör Olav Jern från Österbottens Förbund talade om samarbetet kring utnämningen av Årets By och vinnare av utnämningen från tidigare år.

Aktion Österbottens styrelseordförande Mats Brandt belyste historien bakom utnämningen av Årets By och skickade hälsningar och gratulationer från Aktion Österbottens styrelse till bennäsborna.