Anmälningsformulär för besökplats | Ilmoittautumislomake Vierailukohteille

 • Deltagande kostnader | Osallistumisen kustannus

  Genom att vara med i nätverket av Byabingoplatser kan ni på ett mycket förmånligt sätt locka besökare till er sevärdhet. Kostnaden för att vara med är en engångskostnad på 20€ per plats och där ingår skylten ni sätter upp vid er plats och markering på Byabingo kartan. Aktion Österbotten står för all marknadsföring och administration av Byabingo. | Tulemalla mukaan Byabingon verkostoon, voitte edullisella tavalla houkutella kävijöitä kohteeseenne. Liittymiskustannus on kertaluonteinen 20 € / paikka ja sisältää koodikyltin ja karttamerkinnän Byabingo kartassa. Action Österbotten vastaa kaikista Byabingon markkinoinnista ja hallinnosta.
 • Denna information visas på kartan. | Tämä tieto näkyy kartalla.
 • Denna information visas på kartan. | Tämä tieto näkyy kartalla.
 • Årstid, tid på dygnet. Skriv gärna på både svenska och finska. Denna information visas på kartan. | Kausi ajankohdat, kellonaika. Tämä tieto näkyy kartalla.
 • Beskriv platsen kort och tydligt för besökaren. Skriv gärna på både svenska och finska. Denna information visas på kartan. | Kuvaile paikkaa lyhyesti ja ytimekkäästi vierailijoille. Tämä tieto näkyy kartalla.
  T.ex. i närheten (~5km) finns kafé och simstrand -> välj rutor. Denna information visas på kartan. | Esim. lähettyvillä (~5km) sijaitsee kahvila > valitse ruutu. Tämä tieto näkyy kartalla.
 • Kontaktperson behövs för att kunna fakturera för er medverkan och är denna person som tar hand om skylten och ser till att skylten är på plats. | Yhteyshenkilö tarvitaan jotta voimme laskuttaa osallistumisenne sekä on myös henkilö joka huolehtii kyltin paikalle ja pitää huolta kyltistä.
 • Obs! Ange adressen i formatet https:// | Huom! Kirjoita osoitteeseen https://
 • Accepted file types: jpg, jpeg, png, gif.
  Skicka oss en bild av er besöksplats (max 2Mb). Denna information visas på kartan. | Lähetä meille kuva vierailukohteestanne (max koko 2Mb). Tämä tieto näkyy kartalla.