BYAHANDBOKEN SYNLIGGÖR ÖSTERBOTTNISKA BYAR

av | apr 8, 2020 | AKTION R.F., BYAR

BYAHANDBOKEN SYNLIGGÖR ÖSTERBOTTNISKA BYAR

Aktion Österbotten samlar ihop en elektronisk byahandbok som är riktad till alla byar i Kust-Österbotten. Byahandboken är bybornas möjlighet att synliggöra sådant som de är stolta över. Idén föddes i projektet Lande-Bo då Britt-Marie Norrgård var projektledare. Idén utvecklades vidare och nu kan Österbottens byaföreningar eller andra bya-aktiva fylla i en enkät på Aktion Österbottens hemsida och få sin by med i handboken.

Genom att fylla i byns information får andra en möjlighet att ta del av byns boendemiljö, se bilder och inspireras av att delta i något i de evenemang som ordnas runt om i Österbotten, kanske ökar till och med inflyttningen till byarna.

– Ute i byarna finns det en hel del saker som folk, som inte har anknytning till just den byn, vet om eller känner till, konstaterar Aktion Österbottens byaombud Frida Lähdesmäki.

Här ges möjlighet till marknadsföring av till exempel den service som finns i byn. Annat som är viktigt för byagemenskapen är fritidssysselsättning och föreningsliv. Det lönar sig att ta sig tid och plocka fram och fundera kring styrkorna och det positiva som erbjuds i byn.

– Då man fyller i formuläret rekommenderas att man tänker igenom och verkligen inventerar sin by för att sammanställa så mycket fakta som möjligt. Ett annat tips är att ni bybor samlas och gör det här tillsammans. På så sätt lyfts kanske mer information fram genom flera olika synvinklar, påminner Lähdesmäki.

Här kan du fylla i en enkät.

Mer information: frida@aktion.fi eller 050 441 9126

Categories

Archives

Tags