Inspiration från Västerbotten

Inom det gemensamma projektet för byautveckling i Österbotten (Aktion Österbotten), Kyrolandet (Yhyres kehittämisyhdistys) och Mellersta-Österbotten (Pirityiset), Byarnas röst reste 23 bya-aktiva på ett studiebesök till Umeåregionen. Vid planeringen av resan utgick dragarna för projektet från att Umeåregionen är nära Österbotten förutom geografiskt även i andra förhållanden. Det antagandet visade sig vara rätt redan när besöksmålen valdes ut bland en lista på projekt som har genomförts under de senaste åren.

 

Läs mera om resan på länken här nedan.

Inspirationsresan till Umeåregionen