Årets landsbygdsaktörer i Österbotten 2017

Årets landsbygdaktörer i Österbotten har blivit valda av Aktion Österbotten. Tävlingarna Årets by-, Byaverksamhetens vägvisare- och Årets landsbygdsaktör i Österbotten utlystes i februari. Allmänheten kunde nominera sina kandidater till och med den sista mars. Bland de inlämnade nomineringarna valde Byarnas arbetsgrupp ut vinnarna. De regionala vinnarna nominerades till de nationella tävlingarna som handhas av Byaverksamhet i Finland. Utnämningarna av de regionala vinnarna sker i samarbete med Österbottens förbund. Premieringarna av pristagarna är den 23.7 kl 13.00 på Fagerö folkpark i Rangsby i samband med firandet av Rangsbydagen.

Aktion Österbotten har utsett Rangsby by i Närpes till Årets by i Österbotten 2017

Motiveringen till valet av årets by lyder:

“Trots att skola, dagis, butiker, bank och post dragits in har byn tack vare det mångsidiga föreningslivet utvecklats i en positiv anda. Föreningarna i byn lyckas engagera invånare i alla åldrar att arbeta för byns bästa.”

Foto från Fagerö simstrand. Foto: Bengt Österberg

Byns aktiva föreningsliv uppväger mycket av att byn saknar det mesta inom offentlig service: skolan, dagis, by-butiken, banken och posten har stängt dörrarna. När skolindragningarna genomfördes i Närpes berördes även Västra Närpes.

Byarådet tog över byggnaden (fick namnet Byagård) och byggde med hjälp av Leader-stöd ett gym som i dag är i flitig användning

Övriga delar av Byagården (f.d. skolan) används av byborna som samlingsplats, Närpes vuxeninstitut ordnar kurser, Närpes Stad och Folkhälsan dagverksamhet för äldre och Kara-café kvällstid. Byarådet står för städning samt för el- och uppvärmningskostnaderna för byggnaden.

Byn är kanske mest känd för Fagerö folkpark som drivs av Rangsby ungdomsförening men det finns andra aktiva föreningar och företagare i byn.

Byaverksamhetens vägvisare i Österbotten 2017 är Alf Burman

Alf Burman valdes med motiveringen:

“Alf Burman är en förebild inom landsbygdsutvecklingen i vår region.  Alf Burman engagerar sig både utav eget intresse och av omsorg om andra människor. Som en person som lägger ner själ och hjärta i sitt arbete är han en tillgång för föreningsverksamheten.”

Alf Burman har under nästan hela sitt liv varit aktiv i olika föreningar. Utvecklingen av landsbygden har alltid legat honom nära hjärtat. När verksamheten i den egna byn gick på sparlåga aktiverade han sig i ungdomsföreningen i grannbyn. När hembygdsföreningen i Koskö återupptog verksamheten var Alf med och är fortfarande 45 år senare aktiv.

Alfs handavtryck märks också i de Leader-projekt som genomförts i Koskö. Alf Burman har sagt att han kommer att minska på sin föreningsaktivitet men misstänker att han svarar jakande när och om pensionärsföreningen behöver ny ordförande – om något år.

Årets landsbygdsaktör i Österbotten 2017, Alfred Backa

Motiveringen till valet lyder:

“Alfred Backa är en aktiv ungdom som satt Österbotten på kartan, både med humor och med allvar. Alfred Backa förmår roa (och oroa) publiken både som komiker och som bakgrundsaktör. I sambandmed Finlands 100-års jubileum år är Alfred speciellt aktuell med boken ”Finland 100 nånting” och med Oravais UF:s revy ”Finland 100 nainting”.”

Alfred Backa behöver kanske ingen närmare presentation men i så fall så kan man säga att Alfred Backa har varit med under många former under en lång tid trots sin unga ålder och mer eller mindre blivit ett begrepp i Svenskfinland, alltid med fötterna förankrade i landsbygden.