Årets utnämningar

Årligen utser Aktion Österbotten Årets lokalaktör, Årets landsbygdsansikte och Årets unga lokalaktör i landskapet. Årets by utses årligen i samarbete med Österbottens förbund. Österbotten är rikt på kvalificerade förmågor, hjälp oss bara att hitta dom. Fyll i respektive formulär för att på så vis tillkännage oss de personer/grupper som ni anser är värda utmärkelserna.

Årets by

Målet är att hitta goda exempel på aktiva byar som har en framgångsrik byaverksamhet. Valet av Årets by utses på basen av ansökningar från byarna.

Bland de regionala/landskapsvisa Årets byar utser Finlands Byar r.f. årligen Årets by nationellt.

Årets landsbygdsaktör

Årets landsbygdsaktör är en person som har bidragit till utvecklingen av nationella eller lokala byaaktiviteter och som har uppnått utmärkta resultat, särskilt inom Leader-verksamheten, byaverksamheter eller i andra lokala utvecklingsarbeten.

Årets landsbygdsansikte

Årets landsbygdsansikte är en offentlig person, som genom sin verksamhet gjort landsbygden känd på ett positivt sätt.

Årets unga lokalaktör

Årets unga lokalaktör är en person som främjar byaverksamhet genom att ha gjort en betydande och långsiktig insats för byaverksamheten på det egna området eller i en bredare omfattning. Personen bör vara under 30 år.

Årets utnämningar 2023

Årets by

Oxkangar

”Av byarådet ordnas nyårskaffe vid bystugan, sommardag, läsmöten, grillafton, påskbrasa samt talkotillfällen. Även andra olika evenemang ordnas kontinuerligt i byn. ”

Årets landsbygdsaktör

Sabina Österbro

”Sabina har aktivt jobbat för att utveckla affären. Hon arrangerar marknader flera gånger i året, detta i samarbete med Koskö bys samfällighet och Koskö Hembygdsförening r.f.”

Årets landsbygdsansikte

Markus Smeds

”Med sina omsorgsfullt bakade läckerheter, bevisar aktören att det är möjligt att bedriva framgångsrik verksamhet även ute på landsbygden.”

Årets unga lokalaktör

Joel Svenlin

”Under Joels ledning har föreningen blivit en verklig resurs i regionen.”