Österbottens byar

I Österbotten finns det ca 300 byar. I varje by verkar minst en förening. Alla föreningar har som målsättning att verka för trivseln i byn. Det finns olika slag av föreningar, byaråd, byaförening, ungdomsförening, hembygdsförening, hem- och skola förening, idrottsförening, marthaförening, listan kan göras nästan hur lång som helst. Utmärkande för de flesta av dessa föreningar är engagemanget för det lokala. Via föreningsverksamheten sköter byborna om gemensamma områden, byggnader, anläggningar eller så verkar föreningen för att höja gemenskapen och trivseln i byn. Någon förening har som mål att föra invånarnas gemensamma talan i sakfrågor eller så har föreningen hand om skötseln av gemensamma områden.

Den avgjort största delen av arbetet som föreningarna gör sker genom oavlönat arbete, det som vi kallar talko. I Österbotten arbetas det närmare en halv miljon timmar på talko årligen vilket kan omvandlas till nästan 5 miljoner euro, årligen.

Människorna i byarna gör ett omfattande och viktigt arbete för samhället genom att vara aktiva. Föreningarna är en betydande sammanhållande kraft i vårt samhälle.

Föreningarna har möjlighet att få utomstående finansiering för verksamheten och för tillfälliga åtgärder i projektform från kommunerna, stiftelser, fonder, från staten och från Europeiska utvecklingsfonder av vilka Leader som i Österbotten administreras av Aktion Österbotten står för en betydande del av det penningmässiga bidraget till utveckling av byarna.