Österbottens byar

I Österbotten finns det ca 300 byar. I varje by verkar minst en förening. Alla föreningar har som målsättning att verka för trivseln i byn. Det finns olika slag av föreningar, byaråd, byaförening, ungdomsförening, hembygdsförening, hem- och skola förening, idrottsförening, marthaförening, listan kan göras nästan hur lång som helst. Utmärkande för de flesta av dessa föreningar är engagemanget för det lokala. Via föreningsverksamheten sköter byborna om gemensamma områden, byggnader, anläggningar eller så verkar föreningen för att höja gemenskapen och trivseln i byn. Någon förening har som mål att föra invånarnas gemensamma talan i sakfrågor eller så har föreningen hand om skötseln av gemensamma områden.

Den avgjort största delen av arbetet som föreningarna gör sker genom oavlönat arbete, det som vi kallar talko. I Österbotten arbetas det närmare en halv miljon timmar på talko årligen vilket kan omvandlas till nästan 5 miljoner euro, årligen.

Människorna i byarna gör ett omfattande och viktigt arbete för samhället genom att vara aktiva. Föreningarna är en betydande sammanhållande kraft i vårt samhälle.

Föreningarna har möjlighet att få utomstående finansiering för verksamheten och för tillfälliga åtgärder i projektform från kommunerna, stiftelser, fonder, från staten och från Europeiska utvecklingsfonder av vilka Leader som i Österbotten administreras av Aktion Österbotten står för en betydande del av det penningmässiga bidraget till utveckling av byarna.

Våra byar i Österbotten

Välj ort
Invånare
Dölj filter

Björköby

Björköby! De första stenarna i Kvarken av det som senare skulle bli Björkö steg upp över havsytan på 400-talet. Den äldsta urkunden om Björkö berättar om Björköbor på 1400-talet,
Ort: Korsholm
Invånare: 50–100
Lue lisää

Korsnäs

Korsnäs – Finlands västligaste fastlandskommun, tidigare världens svenskaste kommun, består av byarna Korsnäs, Harrström, Korsbäck, Molpe och Taklax. Kanske har du hört talas om den unika Korsnäs-tröjan, den som
Ort: Korsnäs
Invånare: 50–100
Lue lisää

Pjelax

Pjelax är den by i Närpes som ligger längst söderut, cirka 10 kilometer från Närpes centrum. Här bor det cirka 400 personer. Pjelax är en levande by, med byabutik,
Ort: Närpes
Invånare: yli200
Lue lisää

Yttermark

Yttermark grundades 1546 och är en av de större byarna i Närpes. Invånarantalet var 945 i januari 2022. Närpes å rinner genom byn och därmed delas byn upp i
Ort: Närpes
Invånare: 50–100
Lue lisää

Aktion Österbotten

Aktion Österbottenin laaja toiminta-alue käsittää 13 kaksikielistä kuntaa Pohjanmaalla ja Kokkola Keski-Pohjanmaalla. Aktion Österbottenin toiminnan ytimenä ovat paikallisyhteisöt, kuten kylät. Myös pohjalaista yrittäjähenkeä halutaan pitää yllä. Yhdistys toimii innovatiivisena siltana kaupunkien, kuten Kokkolan ja Vaasan ja niitä ympäröivän maaseudun välillä ja samalla toiminnassa ylitetään myös kielirajoja.