Investeringsstöd kan beviljas företag som inleder sin verksamhet eller utvidgar sin verksamhet bland annat för produktionsutrymmen, byggande och för anskaffning av maskiner. Stöd beviljas även för immateriella investeringar, tex dataprogram. Investeringen bör ha en betydlig inverkan på företagets grundande, tillväxt eller utveckling.

Samarbetsprojekt är näringarnas utvecklingsprojekt, som två eller flera aktörer förverkligar tillsammans. Resultaten av samarbetsprojektet bör finnas tillgängligt för allmänt nyttjande.

Stödprocenten för företagsstöd i Svenska Österbotten är 20% (undantag Bergö 35 % eftersom det är en ö utan fast vägförbindelse)

Via LEADER kan du söka stöd för:

  • Anskaffning, byggande eller renovering av verksamhetsutrymme
  • Anskaffning av nya maskiner och utrustning (OBS! inte begagnade)

Minimigränsen för investeringar är 10 000 euro – maxgräns 525 000 €
(stödet 2000 – 105 000 euro)

Övriga stöd, som stöd för genomförbarhetsstudier samt nyetableringsstöd för företagare kan sökas från NTM-centralen.