Aktion Österbotten tuki luontoliikuntapaikkoja

Aktion Österbotten tuki luontoliikuntapaikkoja

Frisk-inwest eli terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoon keskittynyt teemahanke lisäsi liikuntamahdollisuuksia yhdeksässä paikassa eri puolilla Pohjanmaata. Frisk-inwest on Aktion Österbotten f.r.:n rahoittama hanke ja siinä jaettiin tukea yhdistyksille ja yhteisöille investointeihin, joista suurimpaan osaan liittyi luontoympäristön hyödyntäminen.

Aktion Österbotten halusi nostaa esille luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset. Tutkimusten mukaan jo 20 minuutin oleskelu luonnossa laskee verenpainetta, lisää vastustuskykyä, parantaa keskittymistä ja motoriikkaa. Luonnossa liikkuminen on investointi terveyteen ja hyvinvointiin.

Koska julkiset resurssit ovat vähentyneet, on paine kohdistunut vapaa-ajan investoinneissa yhdistyksiin ja organisaatioihin. Tässä teemhankkeessa oli mukana 8 yhdistystä ja yhteensä rahoitettiin 9:ä kohdetta. Kaikkien tukea hakeneiden yhdistysten tuli olla yleishyödyllisiä. Osa hankkeella hankituista investoinneista, kuten liikuntavarusteet ovat yhdistysten jäsenten käytössä, mutta suurin osa yhdistyksistä rakensi tai kunnosti kaikille, ei vain jäsenilleen avoimia liikuntapaikkoja.

Larsmon Bosundissa on esimerkiksi rakennettu ulkokuntosali ja vaellusreitti Bosundin koulun lähelle. Iskmo-Jungsundissa on parannettu osa isommasta vaellusreitistä, joka alkaa Iskmon koululta. Högåsenilla Närpiössä on kuntoilureitti ja sen varrella erilaisia kuntoilupisteitä esimerkiksi tasapainoiluun ja voiman kehittämiseen. Molpessa nuorisoseura pystytti ulkokuntosalin ja Norrnäsin nuorisoseura rakensi motoriikkapuiston, esteradan ja ulkokuntosalin. Yhdistys on saanut siitä hyvää palautetta. Norrnäsin aktiviteettipuisto löytyy nuorisoseuran talon lähettyviltä.

Kaikkiin kohteisiin voi tutustua Aktion Österbottenin sivuilla olevan kartan avulla. Lisätietoa näistä kohteista löytyy ruotsiksi täältä.

Vaikka juuri nyt kokoontuminen tällaisissakin liikuntapaikoissa on rajoitettua, kannattaa ne pitää mielessä ja suunnitella jo nyt jokin retki myöhemmin toteutettavaksi.