• Övergångsperioden har inletts

    Arbetet med EU:s nya budgetperiod för unionens gemensamma jordbrukspolitik pågår som bäst. Fast Europeiska jordbruksfonden EJFLU:s pågående programperiod tog slut vid årsskiftet och den nya programperioden inte har börjat ännu, kan stöd beviljas åt allmännyttiga föreningar och företag på landsbygden. Detta är en så kallad övergångsperiod mellan budgetperioderna, fiinansieringsinstrumenten är desamma, men medlen kommer från […]

    Read More

  • Björkö består av 350 holmar och ingår i Världsarvet Höga kusten/Kvarken. Turister från när och fjärran tar sig året runt ut till Svedjehamn och utkikstornet Saltkaret för att beskåda utsikten över De Geer-moränerna som är det naturfenomen som istiden lämnat kvar efter sig. Samhället tog sig namnet Björköby för att inte förväxlas med andra orter med samma namn. I övärlden […]

    Read More

  • Vilka kända och okända platser och sevärdheter finns det i Österbotten? Byarnas arbetsgrupp har utarbetat ett förslag på en sorts geocaching, byabingo. Nu behöver vi hjälp för att nominera intressanta platser och sevärdheter runtom i Österbotten. För att nominera en plats eller sevärdhet, senast 7.4.2019: Byabingo I Koncept för geoturism finns en noggrannare beskrivning av förslaget. […]

    Read More