• Björkö består av 350 holmar och ingår i Världsarvet Höga kusten/Kvarken. Turister från när och fjärran tar sig året runt ut till Svedjehamn och utkikstornet Saltkaret för att beskåda utsikten över De Geer-moränerna som är det naturfenomen som istiden lämnat kvar efter sig. Samhället tog sig namnet Björköby för att inte förväxlas med andra orter med samma namn. I övärlden […]

    Read More

  • Vilka kända och okända platser och sevärdheter finns det i Österbotten? Byarnas arbetsgrupp har utarbetat ett förslag på en sorts geocaching, byabingo. Nu behöver vi hjälp för att nominera intressanta platser och sevärdheter runtom i Österbotten. För att nominera en plats eller sevärdhet, senast 7.4.2019: Byabingo I Koncept för geoturism finns en noggrannare beskrivning av förslaget. […]

    Read More