Tuemme seuraavanlaisia hankkeita:

Hanketukea myönnetään yleishyödyllisille hankkeille ja elinkeinojen kehittämiseen, koulutushankkeisiin ja yleishyödyllisiin investointeihin. Hanketukea voi hakea yksityis- tai julkisoikeudellinen yhteisö tai säätiö, esimerkiksi kylä- tai kulttuuriyhdistys, 4H-yhdistys, ympäristöyhdistys, maamiesseura, kunta, kuntayhtymä tai oppilaitos.

Lue Leader-strategiastamme, mitkä ovat painopisteemme: Pohjanmaan rannikkoseudut 2020 – vastaavat elinvoimaisten yhteisöjen tarpeisiin.

Painopistealue 1: Tieto- ja innovaatioympäristön vahvistaminen

Tavoitteet

Luova ja tehokas innovaatiosilta maaseudun ja tutkimus- ja kehittämiskeskusten kanssa, joissa on avoimet innovaatioprosessit, jotka rakentuvat paikallistason osallistumiseen ja aktiivisuuteen ja jotka:

– tukevat joustavuutta ja muutosvalmiutta paikallisesti

– rohkaisevat tiedonsiirtoon ja innovaatioihin

– lisäävät maaseudun paikallisyhteisöjen ja pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä

Tuemme näitä:

– yhteistyöhankkeet, jotka tuovat eri toimijoita yhteen

– paikalliset innovatiiviset tieto-, koulutus-, tai tutkimus- ja kehittämishankkeet, joissa on selkeä vaikutus ja hyöty maaseudulle

Painopistealue 2: Suurempi sosiaalinen pääoma ja voimakas yhteisöllisyys 

Tavoitteet

Sosiaalisen syrjäytymisriskin pienentäminen luomalla järkevä arki

Tuemme seuraavia toimenpiteitä:

 

– Hankkeita, jotka parantavat sosiaalista osallistumista
-Hankkeita, jotka tukevat kylien sisäistä yhteenkuuluvuutta

– Kylien välisiä yhteistyöhankkeita

Painopistealue 3: Monipuolisempi elinkeinorakenne

Tavoitteet

Monipuolisempi elinkeinorakenne, joka:

-Edistää uusia ja säilyttää vanhoja työllistymismuotoja

-Pakottaa esiin laatua ja asiakaskeskeisyyttä joka kestää kansainvälisessä kilpailussa

-Kehittää muita sektoreita, varsinkin palvelusektoria, joka antaa maaseudulle lisää tukijalkoja

Tuemme seuraavia toimenpiteitä:

-Yritystukia mikroyrityksille (keskitytään mikroyrityksiin) ja pieniinn- ja keskisuurin yrityksiin

– Tiedonvälitystä ja tiedotushankkeita yrittäjille ja tuleville yrittäjille, varsinkin nuorille ja naisille

– Kehitys- ja investointihankkeita jotka sisällyttävät maa- ja metsätalouden, kestävän ja vastuullisen maaseutumatkailun, luonto- ja kulttuuriperinnön, luovat alat

– Maaseutumatkailun matkailupalveluiden kehitys ja/tai markkinointi

Painopistealue 4: Paikalliset elinvoimaiset kyläyhteisöt

Tavoitteet

Elinvoimaiset kylät, kunnat ja kaupunginosat,

– joissa nuoret tuntevat, että heillä on tulevaisuus
– joissa vetovoimaa kehitetään
-joissa palveluita kehitetään
– joissa on lähidemokratiaa
-joissa kehitetään kaupungin ja maaseudun välistä suhdetta

Tuemme seuraavia toimenpiteitä:

– kaupungin ja maaseudun välisen tilan kehittämistä
–  kirkonkylän ja ympäröivien kylien yhteistyötä edistämistä
– vapaa-ajantoiminnnan ja kulttuurin kehittämistä
-kestäviä energiaratkaisuja
-Pienimuotoista infrastruktuuria
-Koulutusta ja kursseja, jotka tuovat esiin kyliä

Painopistealue 5: Kansainvälinen strategia

Tavoitteet

Pohjanmaan toimijat ovat tavoiteltavia ja luotettavia yhteistyökumppaneita rajat ylittävässä yhteistyössä

– Siten, että maaseutu on elinvoimainen areena tulevaisuudessa
-Rakennetaan voimakkaampaa yhteisöllisyyttä rajojaylittävällä yhteistyöllä
– Kehitetään kansainvälisesti kelpaavia käyntikohteita

Tuemme seuraavia toimenpiteitä

-Satsaamalla yhteistyöhön yli kielirajojen niin kansallisesti kuin kansainvälisesti
– Kehittämällä monipuolisempaa elinkeinorakennetta
– Markkinoimalla omaa aluetta
– Siirretään ja kehitetään kulttuuriperintö, perinteitä ja tapahtumia