KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA

Hakemukseen täytyy liittää kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma.

Kustannukset ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa, ellei se jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi ja hakija esitä selvitystä siitä, että arvonlisäveroa ei ole mahdollista saada vähennyksenä tai palautuksena takaisin

Hintavertailu

Kehittämis- ja investointihankkeessa pitää palvelut ja hankinnat kilpailuttaa eli täytyy tehdä hintatasoselvitys tai selvittää hinnat tarjouksiä pyytämällä hankinnan suuruudesta riippuen.

Selvitys kustannusten kohtuullisuudesta täytyy tehdä, jos hankinnat ylittävät nämä summat:

  • Alle 2500 euron hankinnat: Alueen normaalin hintatason dokumentointi (yhteydenotolla tavarantoimittajiin, hintaluetteloiden, nettisivujen tai esitteiden avulla)
  • Hankinnat 2 500€ – 30 000€:  hintatason selvitys vähintään kolmen tarjouspyynnön avulla
  • Hankinnat, yli 60 000€ kun tukiprosentti on yli 50 %: kilpailutus virallisen hankintalain mukaan  (348/2007)

HILMA on maksuton, sähköinen kanava, jossa hankintayksiköt voivat ilmoittaa julkisista hankinnoistaan. Tästä pääset Hilmaan.

Viimeksi tehty yritystutkimus

Jos yrityksestä on tehty tutkimus, liitetään se mukaan hakemukseen.

Muu julkinen rahoitus

Muu julkinen rahoitus (Finnvera, kunta), jota haetaan, on haettu tai myönnetty täytyy ilmoittaa hakemuksessa.