Investointitukea voidaan myöntää yritykselle joka aloittaa toiminnan tai laajentaa toimintaansa tuotantotiloilla, rakentamalla tai koneita hankkimalla.  Tukea voidaan myöntää myls immateriaalisiin investointeihin, kuten tietokoneohjelmiin. Investoinnilla pitää olla merkittävä vaikutus yrityksen perustamiseen, kasvuun tai kehittämiseen.

 

Yhteistyöhanke on elinkeinojen kehittämishanke, jonka kaksi tai useampi toimija toteuttaa yhdessä. Yhteistyöhankkeen tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä mahdollisimman pian hankkeen päättymisen jälkeen. 

 

Yritystukiprosentti ruotsinkielisellä Pohjanmaalla on 20 ( lukuunottamatta Bergöä, joka on saari ilman kiinteää tieyhteyttä, siellä prosentti on 35)

 

Leader-yritystukea voit saada:

 • Toimitilojen hankintaan, rakentamiseen tai remontointiin
 • Uusien koneiden ja laitteiden hankintaan  (ennen 1.4.2017 vireille tulleet hankkeet)
 • Investoinnin minimiraja on 10 000 euroa ja maksimiraja 525 000 € (tuki on 2000 – 105 000 euroa)
 • Perustamistukea yrityksen perustamiseen tai toimivalle yritykselle uuteen liiketoimintaan  (tuki 5000 – 35 000 euroa
 • Kokeilutukea innovatiivisen liiketoiminnan kehittämiseen, suunnitteluun ja testaamiseen (tuki 2000 – 10 000 euroa)

   

  Perustamistuki yrittäjälle

  Tuenmäärä päätetään tiettyjen valintakriteereiden perusteella

  Uudelle yritykselle voidaan myöntää tukea seuraaviin toimenpiteisiin: 

  • liiketoiminnan kehittämiseen tarvittavat konsultti- ja asiantuntijapalvelut
  • tuotantotilojen, koneiden ja tilojen vuokriin
  • muihin uuden yrityksen perustamiseen vaadittaviin toimenpiteisiin

  Jo olemassa olevalle yritykselle voidaan perustamistukea myöntää seuraaviin toimenpiteisiin: 

  • ulkopuolisten palveluiden, kuten asiantuntijoiden ja konsulttien, käyttämiseen
  • messuille, näyttelyihin ja vastaaviin tapahtumiin osallistumiseen
  • toimemenpiteisiin, jotka ovat välttämättömiä uuden liiketoiminnan aloittamiselle

  Kokeilutuki

  Uudelle tai olemassa olevalle yritykselle voidaan myöntää kokeilutukea

  Toimenpiteet voivat olla

  • asiakkaisiin ja markkinoihin liittyvää suunnittelua
  • uusien tuotteiden kehittämistä ja markkinointia testning
  • palveluita ja toimintamalleja, joilla parannetaan yrityksen toimintaedellytyksiä

  Tuen maksimimäärä voi olla 10 000 euroa. Tukea ei myönnetä alle 2 000 euron toimenpiteisiin.

  Klikkaa tästä päästäksesi Hyrrään.

.