• Övergångsperioden har inletts

    Arbetet med EU:s nya budgetperiod för unionens gemensamma jordbrukspolitik pågår som bäst. Fast Europeiska jordbruksfonden EJFLU:s pågående programperiod tog slut vid årsskiftet och den nya programperioden inte har börjat ännu, kan stöd beviljas åt allmännyttiga föreningar och företag på landsbygden. Detta är en så kallad övergångsperiod mellan budgetperioderna, fiinansieringsinstrumenten är desamma, men medlen kommer från […]

    Read More