Från Aktion Österbottens sida hoppas vi att alla sökanden framöver använder sig av Hyrrä då man lämnar in sin ansökan.

 

När ni fyller i ansökan ska ni besvara ett antal frågor om er som sökande och om den åtgärd ni söker stöd för. Ni kan bekanta er med frågorna på nedanstående länk. Frågorna kan också fungera som vägledning när ni gör upp er projektplan.

/Site/Data/1835/Files/Rad%20foer%20ifyllande%20av%20ansoekan.pdf