Konsekvensbedömning vid kommunsammanslagningar bedömer beslutens påverkan på landsbygden

På samma sätt som det görs miljökonsekvens-bedömningar vid projekt som kan ha betydande påverkan på miljön görs det bedömning av konsekvenserna för landsbygden. Förfarandet som kallas landsbygdssäkring görs för att utreda hur reformer mm. påverkar landsbygden och dess invånare.

 

Landsbygdssäkring vid två kommunsammanslagningar

Nu är det aktuellt med landsbygdssäkring vid två kommundelningsutredningar i Norra Österbotten och i Norra Savolax. Landsbygdssäkringen görs för att förhindra negativa konsekvenser för landsbygden vad gäller service, markanvändning eller företagsamheten. Detta gör det möjligt att förhindra eller minska negativa konsekvenser för landsbygden eller för att stärka positiva följder.


Inspirerande studieresa till Umeåregionen

Inom projektet “Byarnas röst – Kylien ääni” gjorde Österbottningar med både svenska och finska som modersmål en resa till Umeåregionen under veckoslutet 17 – 19.6

Nya idéer, inspiration och aha-upplevelser samt nya kontakter präglade resan.

Möjligheterna till kommande gemensamma projekt mellan regionerna diskuterades under resan.

Läs mera om resan här


Studieresa till Jyväskyläregionen

Inspirerade av studieresan till Umeå i juni gjorde vi ett nedslag i mellersta Finland och Jyväskyläregionen

Resan genomförs av Yhyres i Kyrolandet och Aktion Österbotten.

Vi bekantade oss med intressanta projekt på JyväsRiihis område men också med bya-aktiva från våra respektive områden. Fredag kväll reserverades för ett besök hos Suomen Huutokauppakeisari i Hirvaskangas.

En rapport från resan hittar ni här


Aktion Österbotten besökte Landsbygdsdagen i Burträsk

 

Foto: Bengt Österberg

Aktion Österbotten fick en inbjudan från Skellefteå byautvecklingsråd att medverka på en landsbygdskonferens som ordnades i Burträsk lördagen den 8 oktober.

På konferensen presenterades landsbygdsutvecklingen ur Västerbottnisk synvinkel av Skellefteå byautvecklingsråd, Leadergruppen Skellefe älvdal, Länsstyrelsen i Västerbotten, Hela Sverige skall leva, samt representanter från Norge och från Österbotten. Intressanta projekt i regionen fick tillfälle att presentera sig för de ca 80 deltagarna.

Landsbygdsdagen arrangeras i samarbete mellan kommunerna och Skellefte byautvecklingsråd. Landsbygdsdagen ordnas årligen återkommande turvis av kommunerna i regionen.