Via e-tjänsten Hyrrä kan du ansöka om företags- och projektstöd för landsbygden. Du kan logga in på Hyrrä genom att klicka på denna länk 

 

E-tjänsten vägleder användarna och ger råd om ifyllandet. Ansökan kan sändas iväg när som helst under dygnet, från vilken dator som helst som är uppkopplad till nätet. Att lämna in ansökan går behändigt när man inte behöver bege sig till en brevlåda eller åka till NTM-centralens eller Leadergruppens kontor. De tilläggsuppgifter som behövs och ansökningarna om utbetalning kan man också lämna in snabbt via nätet. I Hyrrä ser varje sökande hur långt behandlingen av den egna ansökan har hunnit.

 

Den pappersexercis som hör ihop med landsbygdsutveckling underlättas när allt fler stöd kan sökas elektroniskt.

 

Sök stödför utvecklande av landsbygden via Hyrrä:

Anvisningar för hur Hyrrä tjänsten fungerar finns här:

Hyrrä anvisning

Bekanta dig med Hyrrä (videor på finska)

Anvisningsvideor

Hyrrä-tjänsten fungerar på bästa sätt med Google Chrome och Mozilla Firefox.

 

Föreningar och företag (Leader):

-Utvecklings- och investeringsstöd för landsbygden
-Företagsstöd för landsbygden

 

Dessutom kan jorbrukare söka:
-Ersättning för icke-produktiva investeringar

Ideasta tulokseen – hakuprosessi askel askeleelta

  1. Ota yhteyttä ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään ja esittele ideasi
  2. Jatka ideasi kehittämistä. Saat apua osaajilta.
  3. Tee hankesuunnitelma ja budjetti
  4. Kokoa tarvittavat liitteet
  5. Täytä hakemus asiapalvelu hyrrässä
  6. Saat ilmoituksen kun hakemuksesi on vireillä oleva. Silloin voit aloittaa projektisi omalla vastuulla ja hankekuluja saa tulla
  7. Viranomaiset käsittelevät hakemuksesi. Se pisteytetään valintakriteerien avulla. Jos haet tukea Leader-ryhmästä, ryhmän hallitus käsittelee hakemuksesi ja antaa lausunnon siitä. Sinulta voidaan vielä pyytää lisää tietoja
  8. Saa päätöksen. Lue se tarkkaan.         Jos päätös on positiivinen jatka numero 9:ään. Jos päätös on kielteinen plaa numero 2:een.
  9. Seuraa päätöksen aikarajoja kun toteutat hankkeen ja haet maksatuksia.
  10. Ajattele jo etukäteen kuinka projektisi voi jatkua hankkeen päätymisen jälkeen. Mitkä tiedot ja opit voisivat olla hyödyksi myös muille toimijoille?

 

1.Fyll i det elektroniska ansökningsformuläret i Hyrrä-tjänsten och skicka den elektroniskt.

Hyrrä vägleder dig och ger dig råd när det gäller ifyllandet samt uppladdning av nödvändiga bilagor. Ansökan undertecknas elektroniskt.

2. Ansökan tas emot av Aktions handläggare som granskar att den uppfyller grundkriterinerna för anhängiggörande

När grundkriterierna uppfylls (Sökande, åtgärd, budget och finansieringsplan) skickas ett meddelande (avsändare lantmäteriverket) till den e-post som har angivits som kontakt i Hyrrä-systemet om att ansökan har blivit anhängig. På samma gång får ni veta vem som kommer att handlägga ansökan och ungefär när handläggningen kan väntas bli färdig.

Ansökningstyp: Utveckingsstöd, Utvecklande av verksamheten, Projektnummer 1234.
Er ansökan har inletts i ärendehanteringstjänsten Hyrrä. Den uppskattade hanläggningstiden för Er ansökan är 31.12.2016.
Ni kan granska ansökningens status i Hyrrä på adressen https://hyrra.mavi.fi/login.html
Med vänlig hälsning
Leaderrådgivare 
förnamn.efternamn@aktion.fi

 

Inga åtgärder får vidtas i projektet innan ni har fått detta meddelande i annat fall kan hela ansökan förfalla!

3. Ansökan tas till handläggning och kompletteras vid behov innan Aktions styrelse tar ansökan till behandling. När styrelsen har förordat ert projekt kontaktas ni personligen och ansökan skickas vidare till NTM-centralen för laglighetsgranskning.

4.När stödbeslutet har tagits kommer det ett e-postmeddelande om att  stödbeslutet kan läsas i Hyrrä. Om ansökan behöver kompletteras får du en begäran om komplettering.

“Beslutet om Er finansieringsansökan finns i ärendehanteringstjänsten Hyrrä på adressen https://hyrra.mavi.fi/login.html”

5.När du har påbörjat projektet och kostnader har uppkommit, ansök då via Hyrrä om utbetalning. Om utbetalningsansökan behöver kompletteras så ge in kompletteringarna via Hyrrä. Efter att beslut om utbetalningen har fattats får du besked om saken via Hyrrä, och pengarna sätts in på kontot.

Informationen i alla ansökningar som du lämnar in plus bilagorna till dem lagras i Hyrrä. Där är de tillgängliga för både dig och myndigheterna också längre fram.

Katso-kod gör det möjligt att sköta organisationers ärenden

1.När du ansöker om stöd för ett företag eller en förening behöver du en auktorisering som beviljas i Skatteförvaltningens autentiseringstjänst Katso (yritys.tunnistus.fi). Tack vare den kan du representera din organisation när du uträttar ärenden.

2.Gå först till adressen yritys.tunnistus.fi och skapa en Katso-kod. I Katso-tjänsten ger huvudanvändaren i din organisation en auktorisering att fylla i ansökningar och underteckna dem elektroniskt i företagets eller föreningens namn.

3.Efter det  loggar du in i Hyrrä med dina egna bankkoder, mobil ID eller ett chipförsett ID-kort (HST-kort). När du loggar in i Hyrrä, säkerställer systemet automatiskt att du är behörig att representera företaget eller föreningen i Hyrrä. Efter det kan du börja använda Hyrrä.

En person med rätt att teckna företagets firma eller föreningens namn, alltså en Katso-huvudanvändare, kan med hjälp av Katso-koden tilldela andra användare inom organisationen olika Hyrrä-roller:

-Hyrrä-sökande kan bläddra bland, fylla i och sända organisationens stöd- och utbetalningsansökningar via Hyrrä (motsvarar undertecknande).
-Hyrrä-assistent  kan bläddra bland och fylla i ansökningar och blanketter, men inte är behörig att lämna in dem för myndighetsbehandling.
-Hyrrä-bläddrare kan bläddra bland organisationens stöd- och utbetalningsansökningar.

Ditt företag eller din förening ska ha ett FO-nummer för att en Katso-kod ska kunna skapas för det. Det är gratis för organisationer att anlita Katso-tjänsten.

Katso-koden används nu för tiden i stor utsträckning för att autentisera företag, sammanslutningar och organisationer inom den offentliga förvaltningen inom olika slag av e-tjänster. Omkring 300 000 organisationer använder redan Katso-tjänsten. Närmare upplysningar får du på adressen yritys.tunnistus.fi och på Skatteförvaltningens webbsida.

Blivande företagare kan ansöka om stöd också utan Katso-kod.

Anvisningar för Katso

Katso-anvisningen

Du kan redan nu söka Hyrrä-roller i Katso.

Mavis information om Hyrrä här.