HYRRÄ ÖVERGÅR TILLBAKA ATT ANVÄNDA KATSO-TJÄNSTEN

av | jan 13, 2020 | AKTION R.F.

HYRRÄ ÖVERGÅR TILLBAKA ATT ANVÄNDA KATSO-TJÄNSTEN

Hyrrä övergår tillbaka att använda Katso-tjänsten, när Suomi.fi-fullmakterna inte började fungera felfritt.

I Hyrrä togs suomi.fi-fullmakterna i bruk 2.1.2020. Under den senaste veckan har det kommit fram att alla fullmakter inte grundats till alla sökanden så som de borde. Sammankopplandet av rättigheter mellan Katso-tjänsten och Suomi.fi-fullmakter har inte heller fungerat för alla. Det har också kommit fram att rådgivar-rollen har varit mera använd än vad vi tänkt.

På grund av ovannämnda orsakerna övergår Hyrrä att använda endast rättigheter som är beviljade via Katso-tjänster. Detta betyder att Katso-rollerna sökande, rådgivare och bläddrare är fortfarande ibruk.

Suomi.fi-fullmakter tas ibruk, när vi har försäkrat oss över att tillämpningen fungerar. Tidtabellen informeras senare.

Categories

Archives

Tags