Kustaktionsgruppens organisation

 

Kustaktionsgruppens organisation består av en arbetsgrupp och en aktivator. Aktivatorns arbetsuppgifter är aktivera till projekt, bereda ärenden och handleda sökanden. Aktivatorn fungerar även som arbetsgruppens sekreterare.

Arbetsgruppen består av nio medlemmar med personliga ersättare. Som arbetsgruppens ordförande fungerar Gun Kapténs. Arbetsgruppen sammankallas till möten ca 5-6 gånger per år. Vid mötena deltar arbetsgruppens medlemmar, aktivatorn och verksamhetsledaren.

 

Ordniarie                                                                 Ersättare

Gun Kapténs ordf.                                                 Margit Kaseva

Marina Nyqvist                                                      Tomas Sjöstrand

Christer Kattil                                                         Sebastian Höglund

Madelene Lindqvist                                               Göran Östberg

Stina Granskog-Välisalo                                       Markus Sandvik

Tom Blom                                                                Roland Semskar

Anita Storm                                                             Kjell Råtts

Kari Häggblom                                                       Markus Norrback

Lari Veneranta                                                       Kenneth Nordberg

Ansök stöd

Från och med år 2015 kan företags- och projektstöd för landsbygden sökas via e-tjänsten Hyrrä.

LÄS MER

Urvalskriterier för projektansökningar:

Utgående från strategin och valkriterierna, som grundar sig på strategin, bestäms vilka projekt som finansieras.

LÄS MER