KOSTNADSFÖRSLAG OCH FINANSIERINGSPLANER

Kostnadsförslaget och finansieringsplanen skall framläggas särskilt för varje stöd som söks.

Kostnaderna uppges utan mervärdesskatt. Om sökanden emellertid inte får återbäring av mervärdesskatten kan skatten inkluderas i kostnadsförslagets uppgifter.

Om sökanden är skyldig att betala mervärdesskatt för sin sedvanliga verksamhet skall sökanden till ansökan foga en utredning (t.ex. av skattemyndigheten) över att det för kostnader som hänför sig till genomförandet av den aktuella åtgärden inte är möjligt att få återbäring av mervärdesskatten. I detta fall kan mervärdesskatten inkluderas i kostnadsförslagets uppgifter.

Prisjämförelese

I utvecklings- och investeringsprojekt bör tjänster och varor konkurrensutsättas, dvs. man bör göra en utredning över kostnadernas skälighet i förhållande till projektets storlek.

Utredning över kostnadernas skälighet bör göras om anskaffningarna överstiger dessa summor:

  • Anskaffning under 2 500€: dokumentation av den normala prisnivån på orten (genom kontakt med leverantörer eller genom kataloger eller broschyrer, webbsidor)
  • Anskaffning 2 500€ – 30 000€: utredning av prisnivån genom minst tre offerter från olika leverantörer
  • Anskaffningens värde över 60 000€ och stödnivån över 50 %: konkurrensutsättning enligt lagen om offentlig upphandling (348/2007)

HILMA är en avgiftsfri, elektronisk annonseringskanal där upphandlande enheter kan annonsera sina offentliga upphandlingar. Klicka på denna länk för att komma till Hilma

Prisjämförelsen underlättas om ni använder blanketten för prisjämförelse som finns på denna länk

SENAST GJORD FÖRETAGSUNDERSÖKNING

Företagsundersökningarna som gäller företaget skall fogas till ansökan.

ANNAN OFFENTLIG FINANSIERING

Sökanden skall uppge all den offentlig finansiering som skall sökas, har sökts och erhållits för åtgärden, t.ex. kommunen eller Finnvera.