Årets by 2005, Långö i Öja, Karleby

Långö i Öja, Karleby utsågs till Årets by i Svenska Österbotten 2005

Utmärkelsen utdelades till Långö byagille r.f.  i samband med invigningen av Öja Bycentrum i Långö 13.08.2005 i Långö.  Svenska Österbottens byar utdelade utmärkelsen genom byombudet Katarina Westerlund och styrelsemedlemmen Carita Söderbacka. Priset utgörs av en utomhusskylt med texten Årets By 2005 m.m. och ett diplom.

Motivering

Byn Långö utgör ett gott exempel på en by som arbetat med utvecklingsarbete under en lång tid. Kännetecknande för byn är att man vågat ta sig an stora projekt. Långö by har med innevånarna och byns egna organisationer som instrument, tagit ett helhetsgrepp om byns framtid och utveckling. Strävan har varit att sammankoppla satsningar i infrastruktur och verksamhet och på detta sätt skapa optimala möjligheter för företagsbildning, kulturutövning och turism i byn. Bycentret som idag invigs tjänar som ett gott exempel på detta. Bycenter-projektet torde vara ett av de största projekten, om inte det största, budgetmässigt på byanivå i Finland.