Lappfjärd Årets by 2004

I samband med Landsbygdsriksdagen 29.10.2004 i Yttermark, Närpes korades Lappfjärd (Kristinestad) till Årets By 2004 i Svenska Österbotten.

Priset överräcktes av minister Ulla-Maj Wideroos, landskapsdirektör Olav Jern, landsbygdsråd Eero Uusitalo och SÖB:s ordförande Ulf Grindgärds.

Årets by 2004 har valts på basen av följande:

– Byn har en ung och nybildad byförening som är tvåspråkig. Byföreningen grundades 2001 och den har på kort tid etablerat en bra verksamhet.
– Byföreningen visar genom exempel att en stor by av kyrkobykaraktär kan samla byns olika aktörer till gemensam aktion.
– Den nybildade byföreningen tog initiativ till att fira byns jubileum, vilket verkställdes 2003 med stor framgång i ett brett samarbete med andra föreningar inom byn men även med föreningar utanför själva bykärnan.
– Den unga byföreningen har som första byförening erhållit det kvalitetscertifikat för föreningar som Svenska studiecentralen genom Metodboxen utarbetat. Detta är ett tecken på att föreningen är välskött. Byföreningen har också varit exemplarisk vid utarbetandet av byns webplats i form av en byportal.

Utmärkelsen utdelades i samband med den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen i Yttermark, Närpes fredag 29.10.2004 kl. 19.45. I utdelningsceremonin deltog minister Ulla-Maj Wideroos, landskapsdirektör Olav Jern, ordförande i Byverksamhet i Finland r.f, landsbygdsråd Eero Uusitalo och ordförande i Svenska Österbottens Byar r.f., Ulf Grindgärds.

Priset utgörs av en utomhusskylt med texten Årets By 2004 m.m. och ett diplom.