Investeringsstöd kan beviljas företag som inleder sin verksamhet eller utvidgar sin verksamhet bland annat för produktionsutrymmen, byggande och för anskaffning av maskiner. Stöd beviljas även för immateriella investeringar, tex dataprogram. Investeringen bör ha en betydlig inverkan på företagets grundande, tillväxt eller utveckling.

Nyetableringsstöd vid grundande av nytt företag eller för ett företag som utvecklar sin verksamhet samt för innovativa försök.

Samarbetsprojekt är näringarnas utvecklingsprojekt, som två eller flera aktörer förverkligar tillsammans. Resultaten av samarbetsprojektet bör finnas tillgängligt för allmänt nyttjande.

 

Stödprocenten för investeringsstöd till företag i Svenska Österbotten är 20% (undantag Bergö 35 % eftersom det är en ö utan fast vägförbindelse)

 

Via LEADER kan du söka stöd för:

 • Anskaffning, byggande eller renovering av verksamhetsutrymme
 • Anskaffning av maskiner och utrustning. (Stöd kan beviljas även för anskaffning av begagnad utrustning)
  • Minimigränsen för investeringar är 10 000 euro – maxgräns 525 000 € (stödet 2000 – 105 000 euro)
 • Nyetableringsstöd vid grundande av företag eller för verksamt företag som utvecklar sin verksamhet (stödet 5000 – 35 000 euro)
 • Stöd för innovativa försök (stödet 2000 – 10 000 euro)

 

 

Nyetableringsstöd för företagare

Stödets storlek är inte fast utan bestäms på basen av särskilda urvalskriterier.

Nya företag kan beviljas stöd för följande åtgärder:

 • konsult- och experttjänster i anslutning till utveckling av affärsverkssamheten
 • hyra för produktionsutrymmen samt maskiner och anläggningar
 • andra åtgärder som är nödvändiga för etableringen av ett nytt företag

Ett redan verksamt företag kan beviljas nyetableringsstöd för följande åtgärder:

 • användning av utomstående tjänster, sakkunniga och konsulter
 • deltagande i mässor, utställningar och andra motsvarande evenemang
 • andra åtgärder som är nödvändiga för inledandet av ny affärsverksamhet

Stöd för verkställande av försök

Nya eller fungerande företag kan beviljas stöd för verkställande av försök.

Försöksåtgärderna kan bestå av

 • kund- och marknadsorienterad planering
 • testning och utveckling av nya produkter
 • tjänster och verksamhetsmodeller som förbättrar företagets verksamhetsförutsättningar

Stödets maximibelopp kan vara 10 000 euro. Stöd beviljas inte till åtgärder som är under 2 000 euro

Klicka här för att komma till Hyrrä