Materialbank

Landsbygdsfonden 2023–2027

En utskrivbar affischmall.

Alla projekt som får 10 000 € eller mer i stöd, ska sätta upp en affisch om projektet på en synlig plats. Fyll i en beskrivning av projektet på affischen. I beskrivningen kan du till exempel ange projektets namn, vem som genomför projektet och vad som görs i projektet samt att projektet genomförs med stöd från EU:s landsbygdsfond. Skriv ut affischen i A3-format. Affischen ska vara uppe under hela projekttiden.

Aktion Österbottens Leader-logo

EU-flagga

EU-flaggan med texten ”Medfinansieras av Europeiska Unionen” ska finnas med i all kommunicering om projektet. Storlek och placeringen ska vara likvärdig jämfört andra logon som finns med.