Molpe by korades till “Årets by 2006” i Österbotten

Svenska Österbottens Byar r.f. utsåg Molpe by i Korsnäs kommun till årets by 2006. Utmärkelsen utdelades på höstmötet i Molpe, på Restaurang Strand Mölle 16.11.2006

SÖB:s styrelse hade utsett en jury på 3 personer som noggrant gick igenom de ansökningar som hade inkommit. Juryn var enhällig. Årets by blev MOLPE by i Korsnäs. 

Juryns motivering:

–         Molpe är en idyllisk havsnära by med aktiva och initiativrika bybor.

–         Molpe utgör ett gott exempel på en by som har gjort stora framsteg i utvecklandet av landsbygden. Här har man tagit fasta på och förverkligat olika projekt som ett led i denna utveckling.

–         Korsnäs kommun deltog i ett interregprojekt: ”Maritimt arv och utveckling i Europa”. Projektet gjorde en utvecklingsplan för Molpe gästhamn bla. Molpe byaråd r.f. utgick från denna planering och stora förändringar har åstadkommits.

–         Invid simstranden har en havsbastu med vinterbadmöjligheter anlagts samt omklädningsrum och toaletter färdigställts. Dessa hus har upprättats med hänsyn till kulturlandskapet, vilket planen tydligt poängterade.

–         Byn representerar ett rikt föreningsliv med bla motorklubb och Skepparklubb, som har anskaffat en ny sjöräddningsbåt.

–         Blomstrande näringsliv, som tex. då affärens köpman pensionerades stod nya köpmän på kö för att överta verksamheten.

–         Byn har gjort upp en byplan för ett antal år sedan. Utifrån den har många goda initiativ tagits, som att dela ut miljöros, premiera nyinflyttade samt nyfödda i byn.

–         Gott prov på demokrati finner vi i hur byarådet arbetar. Här  finns en representant från varje förening med.

–         Gott samarbete med andra föreningar även med andra länder.