Aktion Österbotten r.f.

Målsättning

Den övergripande målsättningen för Aktion Österbotten r.f.:s verksamhet är att verka som regional partipolitiskt obunden intresseorganisation och samarbetsorgan för organisationer och föreningar som utövar lokalt innovativt utvecklingsarbete. Aktion Österbotten r.f.:s målsättning är att vara en motor för landsbygdsutvecklingen i Österbotten.

Aktion Österbotten r.f. mobiliserar nya aktörer i utvecklingsarbetet och samarbetar med kommuner och regionala myndigheter och andra lokala aktionsgrupper.

 

Aktion fungerar som Kust-Österbottens Leader-grupp (Lokal aktionsgrupp) för genomförandet av landsbygdsutvecklingsprogrammet. I Finland finns 54 LEADER-aktionsgrupper för programperioden 2014-2020. Aktion Österbotten stöder hela svenska Österbotten från Karleby till Kristinestad, stadskärnorna i Vasa och Karleby undantagna. Föreningar i stadskärnorna vars verksamhet är på landsbygden kan få stöd.

 

LEADER är ett EU-stöd för landsbygdsutveckling under åren 2014-2020. Stödet består av EU-pengar, statliga/kommunala pengar och privata insatser antingen i pengar eller arbetsinsatser (talko). Aktion Österbotten ger råd åt sökanden och fattar beslut om LEADER-projekt. NTM-centralen granskar lagligheten i besluten och beviljar stöden från Aktion Österbottens LEADER-kvot.

 

Vill du veta mer om vår programstrategi bekanta dig med: Österbottens kusttrakter 2020 – möter behoven hos lokalt livfulla gemenskaper.

Här hittar du Leader-material och broschyr om Leader-stöd.

Aktion Österbotten r.f. är en sammanslutning av organisationer, kommuner och privatpersoner i Svenska Österbotten. Aktion har under de senaste åren fokuserat verksamheten på landsbygdsutveckling.

 

Målsättning

 

Målsättningen för Aktion är att utvecklas till ett dynamo för lokal utveckling och fungera som en samlande kraft för föreningar och organisationer i Svenska Österbotten. I detta arbete ingår genomförandet av Svenska Österbottens LEADER program. Målsättningen är ytterligare att aktivera nya aktörer i Aktions utvecklingsarbete samt utveckla samarbetet med kommuner och regionala myndigheter inom det egna verksamhetsområdet. Därtill kommer ett utvecklat samarbete med övriga LAG-grupper i Finland med tyngdpunkten på det finlandssvenska samarbetet.

Medlemmar i styrelsen för Aktion Österbotten (LAG) år 2018 är:

Ordinarie
Antal år inkl 2019
Representerar
Var
Ersättare:
Antal år inkl. 2019
Representerar
 Var
Christina Lind-Kangas
3
Offentlig
Norr
Hanna Lindholm
1
Offentlig
 Norr
Malin Haka
4
Offentlig
Syd
Anne Lillträsk
2
Offentlig
 Mitten
Olav Jern, ordförande
1
Offentlig
Mitten
Ann-Maj Björkell-Holm
3
Offentlig
 Mitten
Yvonne Thodin
1
Offentlig
Norr
Ulrika Stenmark
1
Offentlig
 Norr
Mats Nordin
2
Förening
Syd
Håkan Westermark
1
Förening
 Syd
Markus Huldén
4
Förening
Norr
Pernilla Howard
2
Landsbygdsbef.
 Norr
Joonas Turtonen
2
Förening
Mitten
Peter Österåker
1
Förening
 Mitten
Lisbeth Bäck
4
Landsbygdsbef.
Mitten
Simon Nysten
2
Landsbygdsbef.
 Syd
Malin Vesterback
1
Landsbygdsbef.
Mitten
Fredrik Norrlin
1
Landsbygdsbef.
 Mitten
Rebecca Smeds
1
Landsbygdsbef.
Syd
Janne Smeds
3
Landsbygdsbef.
 Syd
Emil Sandin
1
Förening
Norr
Mattias Kanckos
3
Förening
 Norr

Stadgar för Aktion Österbotten r.f.

Läs mer

Kontakta oss

Anna Häggqvist
Leader rådgivare

050 565 9074
anna@aktion.fi

Åsa Blomstedt
Leader rådgivare

0400 125 572
asa@aktion.fi

Annika Frants
Kanslist

050 405 8840
annika@aktion.fi

Mathias Högbacka
Verksamhetsledare

040 183 8653
mathias@aktion.fi

Eva-Stina Strandberg
Koordinator

040 550 0399
Eva-stina@aktion.fi

Frida Lähdesmäki
Projektledare Lande Bo

050 441 9126
frida@aktion.fi

Jonas Harald
Fiske-Leader rådgivare

050 433 4683
jonas@aktion.fi

Kirsi Tikkanen
informatör

050 336 9020
kirsi.tikkanen@yhyres.fi

Maria Carstensen
Leader rådgivare

050 465 2630
maria@aktion.fi

Susanne Blomqvist
Byaombud

050 476 5494
susanne@aktion.fi