Aktion Österbotten r.f.

Målsättning

Den övergripande målsättningen för Aktion Österbotten r.f.:s verksamhet är att verka som regional partipolitiskt obunden intresseorganisation och samarbetsorgan för organisationer och föreningar som utövar lokalt innovativt utvecklingsarbete. Aktion Österbotten r.f.:s målsättning är att vara en motor för landsbygdsutvecklingen i Österbotten.

Aktion Österbotten r.f. mobiliserar nya aktörer i utvecklingsarbetet och samarbetar med kommuner och regionala myndigheter och andra lokala aktionsgrupper.

Aktion fungerar som Kust-Österbottens Leader-grupp (Lokal aktionsgrupp) för genomförandet av landsbygdsutvecklingsprogrammet. I Finland finns 52 LEADER-aktionsgrupper för programperioden 2023-2027. Aktion Österbotten stöder hela tvåspråkiga Österbotten från Karleby till Kristinestad, stadskärnorna i Vasa och Karleby undantagna. Föreningar i stadskärnorna vars verksamhet är på landsbygden kan få stöd.

LEADER är ett EU-stöd för landsbygdsutveckling under åren 2023-2027. Stödet består av EU-pengar, statliga/kommunala pengar och privata insatser antingen i pengar eller arbetsinsatser (talko). Aktion Österbotten ger råd åt sökanden och fattar beslut om LEADER-projekt. NTM-centralen granskar lagligheten i besluten och beviljar stöden från Aktion Österbottens LEADER-kvot.

Vill du veta mer om vår programstrategi bekanta dig med: Vårt Österbotten 2030.

Aktion Österbotten r.f. är en sammanslutning av organisationer, kommuner och privatpersoner i de 13 tvåspråkiga kommunerna i landskapet Österbotten samt Karleby i Mellersta Österbotten.

Målsättning

Målsättningen för Aktion är att utvecklas till ett dynamo för lokal utveckling och fungera som en samlande kraft för föreningar och organisationer. I detta arbete ingår genomförandet av Svenska Österbottens LEADER program. Målsättningen är ytterligare att aktivera nya aktörer i Aktions utvecklingsarbete samt utveckla samarbetet med kommuner och regionala myndigheter inom det egna verksamhetsområdet. Därtill kommer ett utvecklat samarbete med övriga LAG-grupper i Finland.

Medlemmar i styrelsen för Aktion Österbotten (LAG) år 2023 är:

Ordinarie
Antal år inkl 2023
Representerar
Var
Ersättare:
Antal år inkl. 2023
Representerar
 Var
Carola Sundqvist
3
Offentlig
Norr
Susanne Nyberg
1
Offentlig
 Norr
Victor Strömbäck
4
Offentlig
Syd
Carola Bäckström
4
Offentlig
 Syd
Markus Norrback
1
Offentlig
Mitten
Maria Backman
3
Offentlig
 Mitten
Gun Kapténs, ordförande
1
Offentlig
Norr
Dennis Rönngård
1
Offentlig
 Norr
Jarl Bergkulla
2
Förening
Syd
Kalle Teir
2
Förening
 Syd
Michael Käld
4
Landsbygdsbef.
Norr
Caroline Bertula
3
Landsbygdsbef.
 Norr
Josefine Silfver-Majors
4
Förening
Mitten
Ulf Johansson
1
Förening
 Mitten
Malin Flemming-Nyman
4
Landsbygdsbef.
Mitten
Jim Snickars
1
Förening
 Syd
Nora Backlund
1
Landsbygdsbef.
Mitten
Gallina Sandås
1
Landsbygdsbef.
 Mitten
Jan Sundberg
1
Landsbygdsbef.
Syd
Robert Westergård
3
Landsbygdsbef.
 Syd
Ida Lillqvist
1
Förening
Norr
Joel Svenlin
3
Förening
 Norr

Stadgar för Aktion Österbotten r.f.

Läs mer

Kontakta oss

Isabella Wiklund
Leader rådgivare

0400 125 572
isabella@aktion.fi

Annika Frants
Koordinator

050 405 8840
annika@aktion.fi

Pia Hartvik
Kanslist

040 550 0399
pia@aktion.fi

Mathias Högbacka
Verksamhetsledare

040 183 8653
mathias@aktion.fi

Eva-Stina Strandberg (ledig)
Koordinator

040 550 0399
eva-stina@aktion.fi

Frida Dahlin
Byaombud

050 441 9126
frida@aktion.fi

Jonas Harald
Fiske-Leader rådgivare

050 433 4683
jonas@aktion.fi

Kirsi Tikkanen
informatör

050 336 9020
kirsi@aktion.fi

Maria Carstensen
Leader rådgivare

050 465 2630
maria@aktion.fi

Piritta Syrjälä
Utvecklingsexpert

050 326 2788
piritta@aktion.fi