Perus by korades till “Årets by 2007” i Österbotten

Svenska Österbottens Byar utsåg Perus by i Kristinestad till årets by i samband med höstmötet 16.11.2007. Höstmötet hölls på Pärus Cafe.

Utmärkelsen delades ut av SÖB: styrelseordförande Ulf Grindgärds, styrelsemedlem Christer Risberg samt byombudet Katarina Westerlund.