EU:s dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft 25.5.2018
Hantering av medlemsuppgifter vid Aktion Österbotten r.f.

Aktion Österbotten r.f. samlar uppgifter om sina medlemmar och upprätthåller ett medlemsregister. Medlemsregistret hanteras i föreningen av Mathias Högbacka, mathias@aktion.fi, Handelsesplanaden 18A 9A, 65100 VASA.

  • Av medlem samlas namn- och adressuppgifter
  • Aktion Österbotten r.f. är enligt lag skyldig att upprätthålla ett medlemsregister där namn och adress framgår
  • E-post och telefonnummer samlas in med medlemmens samtycke, detta för att smidigare kunna upprätthålla kontakten mellan föreningen och medlemmen, samt att distribuera elektroniska nyhetsbrev. Dessa uppgifter ges ej vidare till tredje part eller används i andra syften. En medlem behöver ge sitt samtycke för att samla in uppgifterna (detta görs skriftligen), en medlem kan senare återkalla samtycket när som helst
  • Aktion Österbotten r.f. anordnar diverse informationstillfällen, vid dessa tillfällen samlas personuppgifter in med de närvarandes samtycken, dessa uppgifter används i redovisningssyfte

En person har följande rättigheter beträffande hanteringen av personuppgifter:

1) En person har rätt att begära att få se de uppgifter som samlats in om hen. Dessa uppgifter bör distribueras senast 30 dagar efter att dessa har efterfrågats.

2) En person har rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras.

3) En person har rätt att dra tillbaka sitt samtycke för att hantera hens e-post adress eller telefonnummer, i sådana fall skall uppgifterna strykas.

4) En person har rätt att begära att ens uppgifter stryks, detta gäller inte en medlem i föreningen (i sådana fall bör man avsluta sitt medlemskap).

5) En person har rätt att överklaga till övervakningsmyndigheten ifall hen upplever att hens rättigheter har kränkts.