Här hittar du material som utdelades i seminariet: Hur kan vi stärka fiskerinäringen kring Bottniska viken? Under seminariet samlades olika aktörer kring Bottniska viken för att fundera på hur man genom att samarbeta och dela med sig av kunskap kan stärka fiskerinäringen och blå tillväxt vid Bottniska viken. Seminariet hölls den 6.-8.2 i Vasa.