Årets by 2016 Södra Vallgrund

Södra Vallgrund ligger på Replot-Vallgrund-landets sydligaste del. I byn bor ca 350 personer. Från att ha varit en typisk fiske- och jordbruksbygd, kan man nu säga att mångsyssleriet dominerar genom att många olika yrken finns representerade. Kommunens centrum och Vasa stad är inom pendlingsavstånd och gör att många bybor har möjlighet att arbeta på fastlandet och samtidigt bo kvar i denna trygga och trivsamma miljö som byn erbjuder.

Sommaröhallen har drivits av Södra Vallgrund byaråd sedan 1992. I Sommaröhallen kan hantverkare och småföretag sälja sina produkter genom Byarådets försorg.

Under Byarådet lyder en liten arbetsgrupp som ger ut Söderbybladet, byns egen tidning, som utkommer tio gånger per år.

Sommarösund, en 2 km lång grund vik, var ännu på 1400-talet ett sund och användes som en skyddad genomfartsled för sjöfararna. Viken var grund och på många ställen ofarbar med motorbåt. Byarådet arbetade idogt tillsammans med bybor och villaägare under flera års tid med planering och bidragsansökningar för att få en restaurering och muddring genomförd vid Sommarösund. Tack vare alla delaktigas goda arbete och ett positivt bemötande av byn, kommunen och miljöcentralen blev muddringsprojektet så gott som klart inför sommaren 2009. Simstranden i byn har iordningsställts med omklädningsrum, bastu, toaletter, gungor och beachvolleyplan. En ny gästbrygga finns nu i Sommarösund för att båtfolk lättare skall kunna gästa Södra Vallgrund.