• Nu finns det en ny karta över olika slags gårdsbutiker i Österbotten och deras kontaktuppgifter. I dagsläget (oktober 2021) har man listat hela 77 stycken gårdsbutiker med allt från mjöl till ull. Kartan är framtagen av projektet Matriket Österbotten i samarbete med Aktion Österbotten, Företagshuset Dynamo Närpes och Österbottens NTM-central. Den täcker hela gamla Vasa län (Österbotten, […]

    Read More