Aktiva Byar – offentligt stöd

35 955,00 €

Aktiva byar var ett utvecklingsprojekt som stödde åtgärder som skapar en mångsidigare användning av områdets byagårdar, gemensamma anläggningar, utöka antalet aktiva människor i byarna. Nya typer av evenemang ökar användningsgraden av byggnader och anläggningar, lockar nya användargrupper och stärker sammanhållningen i byarna. Med hjälp av temaprojektet hoppades vi kunna få mera aktivitet i och öka byggnadernas användningsgrad. Målet är att få nya användargrupper att använda byggnaderna. Ny verksamhet kunde uppstå även genom små evenemang och uppgörande av planer för utveckling eller förnyelse av verksamheten. Avsikten var även att aktivera ungdomar och ge dem möjlighet att utveckla aktiviteter och evenemang som tilltalar dem.