Friskinwest  –
nature som källa för hälsa och välmående

offentligt stöd

37 897,47 €

Naturen har en effektiv hälsofrämjande egenskap och redan en 20 minuters vistelse i naturen sänker blodtrycket mätbart, aktiverar sinnen, förbättrar immunförsvaret, koncentrationsförmågan och grovmotoriken. Risken för diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och depression minskar. Att röra sig i naturen är en investering i hälsa och välmående, från livets vår till livets höst. I temaprojektet Friskinwest ville man lyfta fram naturen som källa för hälsa och välmående.

Aktion Österbotten har kunnat konstatera ett behov av investeringar i hälsofrämjande fritid som gäller oberoende av ålder, åldersgrupper och boningsort. I och med minskade offentliga resurser har ett större tryck kommit på tredje sektorn att tillhandahålla service för invånarna. Tredje sektorn har en förankring i lokalsamhället som gör att åtgärderna kan anpassas till det lokala behovet.

I temaprojektet Friskinwest deltog åtta underprojekt.