Små Invest – offentligt stöd

90 275,94 €

Små Invest var ett investeringsprojekt med vilket man kan skapa en mångsidigare användning av områdets byagårdar, gemensamma anläggningar, utöka antalet aktiva människor i byarna. Med hjälp av temaprojektet hoppades vi kunna få mera aktivitet i och öka byggnadernas användningsgrad göra boendemiljön trivsammare och tryggare. Avsikten var även att aktivera nya människor genom investeringar som lockar nya användargrupper till gemensamma utrymmen och anläggningar. Uppsnyggning av omgivningen och åtgärder som förbättrar energieffektiviteten bidrar till ett mera hållbart samhälle.