EU:n Tietosuoja-asetus (GDPR) astui voimaan 25.5.2018

Jäsentietojen käsittely Aktion Österbotten r.f.:ssä

Aktion Österbotten r.f. kerää jäsenistään henkilötietoja. Jäsentietoja käsittelee yhdistyksessä Mathias Högbacka, mathias@aktion.fi, Kauppapuistikko 18A 9A, 65100 VAASA.

  • Jäseneltä kerätään nimi- ja osoitetietoja
  • Aktion Österbotten r.f. on lakisääteisesti velvoitettu pitämään jäsenrekisteriä, josta tulee ilmetä jäsenen nimi ja kotipaikka.
  • Jäsenen suostumuksella kerätään sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Näitä tietoja käytetään jäsenen ja seuran väliseen yhteydenpitoon sekä uutiskirjeen jakeluun. Näitä tietoja ei luovuteta kenellekään eikä näitä käytetä mihinkään muuhun. Mikäli jäsen antaa suostumuksensa tietojen keräämiseen, tulee suostumuksen osoitus olla konkreettinen, esim. allekirjoitettu lomake. Jäsenellä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.
  • Aktion Österbotten r.f. järjestää erilaiset infotilaisuudet, näissä tilaisuuksissa kerätään henkilötietoja läsnäolijoiden suostumuksella, tiedot käytetään kirjanpitoa varten

Henkilöllä on seuraavat oikeudet henkilötietojen käsittelyn osalta:

1) Henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Nämä on toimitettava 30 päivän sisällä pyynnöstä.

2) Henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen päivittämistä.

3) Henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumus sähköpostiosoitteen ja/tai puhelinnumeron käsittelyn osalta; tällöin tieto tulee poistaa.

4) Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista, jos henkilö ei ole seuran jäsen.

5) Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu