På denna sida publicerar vi tips och idéer på projekt och åtgärder som andra har gjort.

 

Gruppfinansiering

Ett nyöppnat kulturcafé i Joensuu erbjuder finansiärerna gratis inträde och kaffe vid öppningsfesten eller halverad månadshyra för verksamhetsutrymmen under en månad.

Hangö musikdagar lyckades samla ihop den finansiering som krävdes för att verksamheten ska kunna fortsätta genom att under en månads tid utnyttja gruppfinansieringstjänsten Mesenaatti.

Läs mera om gruppfinansiering här

Tillfällig skyltning vid evenemang

Enligt vägtrafiklagen (MTL 52. § 2. mm) får man utan skriftligt lov av NTM-centralen sätta upp tillfälliga skyltar för evenemang som pågår i  högst tre dagar. Skyltningen får endast ske från närmaste landsväg.

Skyltarnas storlek får vara maximalt 450 x 450 mm och stå på egna stöd. Skyltarna placeras på samma avstånd från vägrenen som övriga trafikmärken (ca. 1,5 meter från vägens yttre kant. Skyltarna får sättas upp ett dygn före tillställningen och bör tas ner inom ett dygn efter att tillställningen är avslutad.

Läs mera om  informationstavlor här