Vem kan få stöd?

Aktion Österbotten beviljar stöd för  föreningar, organisationer, andelslag och kommuner samt småföretagare eller blivande företagare. Vår LEADER-strategi finns till för sådana personer, företagare och föreningar/organisationer som har idéer som kan leda till inflyttning, ökad sysselsättning och ökad företagsamhet på landsbygden.

Projektet skall:

– vara nytänkande

– ge ett bestående resultat.

– kunna fungera som en modell för andra som vill veta hur man löser ett problem eller utformar en verksamhet.

– uppmuntra till samarbete mellan de som bor inom ett område och/eller mellan föreningar och företag.

– uppmuntra till ökad aktivitet och inflyttning

– utveckla förutsättningar för sysselsättning och företagsamhet – ha en början och ett slut (tidsram)

Det bör finnas klara mål för vad man vill uppnå, vilka arbetsmoment som behöver utföras för att man skall nå dessa mål och vad detta beräknas kosta. Projektet är ett instrument för att du skall kunna uppnå önskat resultat inom en begränsad tid.

Kom ihåg att vi inte kan  bevilja pengar för att stöda normal (= redan befintlig) verksamhet eller ge verksamhetsbidrag. Vi kan inte stöda investeringar som hör samman med upprätthållande av normal verksamhet eller fritidsaktiviteter av typen renoveringar av uf-lokaler.

 

Har min idé nån chans?

Du är välkommen att kontakta oss oavsett vilka idéer du har. Vi kan förhoppningsvis hjälpa dig att komma vidare med att förverkliga dem. Bekanta er med våra urvalskriterier för stöd!

Om vi inte kan stöda just din/er idé, vem kan då?

Det finns andra finansiärer som t.ex. NTM-centralen, Österbottens förbund, Botnia Atlantica, AVI, Svenska Studiecentralen och Svenska Kulturfonden m.fl. (länkarna öppnas i nya fönster) Du kan kolla www.fyrk.fi. Kanske ditt projekt kan stödas helt av någon av fonderna eller bidra med den privata finansieringen.